På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Historisk stämma för HSB Södra Norrland

20 april 2015 På fredagen hölls den första gemensamma årsstämman för nybildade HSB Södra Norrland. Omkring 140 förtroendevalda fanns på plats i Peter Stormaresalen i Bollnäs Kulturhus. Ytterligare ett fyrtiotal fanns med via länk ifrån Östersund.
Styrelsen för HSB Södra Norrland

- Vi har ett stort geografiskt område genom fusionen. Från Sandviken till Östersund är det omkring 45 mil, så vi testar om vi kan jobba mer via länk för att slippa åka så långt till aktiviteter av det här slaget, sa vd Christer Berglund.

Genom fusionen har också en hel del IT-byten varit nödvändiga, och han gjorde en liknelse med kroppen för att försöka förklara vidden av vad bytet av alla system innebär:

- Vår utvecklingschef Petter Stenberg brukar säga att vi har bytt hjärta och lungor. Nu ska alla vener i hela kroppen kopplas ihop med det nya systemet. Vi är medvetna om att många av er har upplevt en hel del strul genom detta, men jag uppmanar er att hålla ut! Det gör våra fantastiska medarbetare, även om vissa av dem slitit oerhört hårt!

Förstärkt demokrati i organisationen

För att stärka demokratin i organsationen ytterligare kommer Södra Norrland fortsättningsvis att använda sig både av distriktsråd och ägarträffar. Dessa idéer kommer från HSB Mitt respektive HSB Gävleborg och växlas nu upp i HSB Södra Norrland. Distriktsråden är en länk mellan bostadsrättsföreningarna och styrelsen, som jobbar med aktiviteter av skilda slag såsom temakvällar, deltagande i mässor, kultur- och sportarrangemang och utbildningar. På ägarträffarna deltar ordförande och vd samt styrelserepresentanter från olika bostadsrättsföreningar för att diskutera bland annat tjänster, bemötande, behov och förbättringar.

- Vi förstärker demokratin i de båda före detta föreningarna och gör något riktigt bra!

Representanter till distriktsråden utsågs av en enig stämma med fem personer från sex geografiska områden. Läs vilka de 30 distriktsråden är här.

Verkställande direktör Christer Berglund talar till förtroendevalda vid den unika årsstämman som hölls i Bollnäs med direktsänd länk till Östersund. På scenen även stämmans ordförande Marie Centervall, sekreterare Diana Forsman och HSB Södra Norrlands ordförande Tina Mansson.

 

Enig stämma utsåg nya styrelsen

En enig stämma utsåg också den nya gemensamma styrelsen för HSB Södra Norrland som valberedningen föreslagit. Valberedningens ordförande Ulf Gidlund beskrev det unika arbete som valberedningen gjort med att gå igenom och granska varje ledamot.

Till ordförande valdes Tina Mansson, Bollnäs, och till vice ordförande Bo Nilsson, Östersund. Till styrelseledamöter utsågs: Lars-Gunnar Björk, Östersund, Maritha Jonasson, Sundsvall, Sven-Gunnar Johansson, Söderhamn, Anna-Karin Ragnarsson, Hudiksvall och Erik Fällmer, Kramfors. Styrelsen förstärks av fastighetsrepresentanten Daniel Johansson, Sundsvall, och Unionen-representanten Björn Könberg, Timrå. Läs mer om nya styrelsen här.

Genomgången av årsredovisningen gjordes förutom av vd Christer Berglund, av vice vd Anders Wallner och ekonomi- och finanschef Malin Nordqvist.

Ensam om nyproduktion på mindre orter

Anders Wallner, ansvarig för nyproduktion, beskrev bland annat var nyproduktion av lägenheter pågår och planeras, något som kommenterades av Christer Berglund så här:

- Ingen av de andra stora byggbolagen bygger på relativt små orter så som vi gör nu. Jag ska villigt erkänna att jag inte trodde på nyproduktion här i Bollnäs till exempel, men i dagsläget är alla lägenheter utom tre sålda i Varpen. Så jag hade fel, och jag är så glad för det!

Återbäring till medlemsföreningar

Malin Nordqvist redovisade goda resultat för tidigare HSB Mitt (14 311 000 kronor) och HSB Gävleborg (5 506 000 kronor). Med anledning av tidigare diskussioner kring vinstdelning inom Mitt, kunde Christer Berglund lägga fram ett förslag på vinstdelning som bygger på att föreningar som är medlemmar och som använder alla tre avtalen (administrativ förvaltning, förvaltartjänster och teknisk förvaltning) inom Mitts tidigare område, under kommande period kan använda vinstpotten till tilläggstjänster och utbildning. Förslaget röstades igenom av en enig stämma.