Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsägarens ansvar i bostadsrättsföreningar

Att äga och företräda en fastighet innebär ett stort ansvar. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du en fastighetsägare och har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Vi erbjuder hjälp med fastighetsägaransvaret för bostadsrättsföreningar i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Ljusdal, Sandviken, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund.

Ansvaret regleras av Miljöbalken och innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs – så kallad egenkontroll. Miljöbalken ställer även krav på att man ska förbruka så lite resurser som möjligt och välja de miljövänligaste alternativen i sin verksamhet så långt det är rimligt. Att följa lagar och regler är också viktigt för att försäkringar ska ge full ersättning.

Tjänster som vi erbjuder inom ramarna för fastighetsägarens ansvar är bland annat:

Kontakta oss om fastighetsägaransvaret

Vi erbjuder tjänster inom fastighetsägarens ansvar för brf i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Ljusdal, Sandviken, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund.

Vill du veta mer om fastighetsägarens ansvar eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så hör vi av oss!