Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nybyggnadsprojekt:

Diktafonen

Stockholm, Telefonplan

Kommande
projekt
Stockholm, Telefonplan

Gör en intresseanmälan

Du behöver inte vara medlem i HSB för att intresseanmäla dig för våra nybyggda bostäder. När du har gjort en intresseanmälan kommer vi att kontakta dig med mer information. Tänk på att göra en ny intresseanmälan om du byter kontaktuppgifter helt. Att bospara och vara medlem i HSB ger dig förtur vid säljstarten. Du får en bekräftelse via e-post när du har gjort en intresseanmälan.

Nybyggnadsprojekt:

Hela projektet Diktafonen

Vill du skicka en intressanmälan som gäller en speciell lägenhet så gör du det från lägenhetens presentationssida.

* = obligatoriska uppgifter

Är du medlem i HSB?

Du behöver inte vara medlem för att skicka en intresseanmälan

Bosparar du i HSB?

Personuppgifter


Kontaktuppgifter

* Mobiltelefonnr eller telefonnummer samt e-post eller postadress måste anges

Postadress

Önskemål om boende

HSB är en medlemsorganisation och bostadskooperation vars kärnvärderingar bland annat är trygghet och omtanke. HSB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. HSB behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter HÄR.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR TILL DIG SOM ANMÄLER INTRESSE FÖR NYBYGGNADSPROJEKT

HSB är en medlemsorganisation och bostadskooperation vars kärnvärderingar bland annat är trygghet och omtanke. HSB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi informerar därför nedan om hur de personuppgifter du lämnat till oss ovan kommer att behandlas.

När vi skriver ”HSB” menar vi våra olika regionföreningar och bolag inom kooperationen.

Vem som är ansvarig för dina personuppgifter

HSB har nybyggnadsprojekt i hela landet. Vilken regionförening och/eller vilket bolag som blir ansvarig för hur de personuppgifter du lämnat ovan behandlas (s.k. personuppgiftsansvarig) beror på vart i landet det projekt du anmäler dig till ligger. Den personuppgiftsansvarige ska se till att gällande dataskyddslagstiftning följs.

Vilka som tar del av uppgifterna

Utöver den regionförening/det bolag som är personuppgiftsansvarig kan dina personuppgifter komma att delas med andra regionföreningar och bolag inom HSB. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifterna till externt anlitade mäklare och personuppgiftsbiträden.

Vad vi använder uppgifterna till och hur länge de sparas

De personuppgifter du har lämnat kommer att användas för de ändamål som beskrivs nedan:

  • Administration av din intresseanmälan till aktuellt objekt/projekt och eventuella lägenhetsval.
  • Utföra kundundersökningar om aktuellt objekt/projekt. Det är alltid valfritt att delta i kundundersökningen och deltagande sker anonymt.
  • Skicka information till dig om projektet samt information om andra projekt.

 

Laglig grund
Personuppgifter från dig behandlas med stöd av en intresseavvägning.

Lagringstid
Uppgifterna sparas tills samtliga lägenheter i projektet är slutsålda. Om du inte önskar kvarstå med din intresseanmälan så raderas dina personuppgifter för detta ändamål efter din begäran.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de personuppgifter som vi behandlar.

Du har också rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning.

Du har rätt till att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt och om den lagliga grunden för behandling utgörs av samtycke eller att behandling varit nödvändig för fullgörandet av avtal.

För mer information om dina rättigheter och våra personuppgiftsbehandlingar hänvisar vi till respektive regionförenings personuppgiftspolicy samt de villkor för cookies som gäller för denna webbplats.

HSB-bolag som är personuppgiftsansvariga för intresseanmälan för nybyggnadsprojekt

HSB Bostad AB, org. nr 556520-6165 (ansvarar för nyproduktion i Stockholms län och på Gotland)

HSB Projektpartner AB, org. nr 556501-4148 (ansvarar för nyproduktion i hela landet bortsett från projekt i Stockholms län, Gotland och de områden som HSB-föreningarna nedan ansvarar för)

HSB-föreningar som själva är personuppgiftsansvariga för intresseanmälan för nybyggnadsprojekt

HSB Göta, org. nr 726000-4044
HSB Göteborg, org. nr 757200-8766
HSB Landskrona, org. nr 744000-0664
HSB Nordvästra Skåne, org. nr 743000-0971
HSB Skåne, org. nr 745000-2253
HSB Sydost, org. nr 729500-1767
HSB Östergötland, org. nr 716426-3720
HSB Östra, org. nr 725000-2495

På startsidan av www.hsb.se kan du söka på ort för att se vilken regionförening som projektet tillhör.

För kontaktuppgifter, se respektive bolag/förenings personuppgiftspolicy.

Du som har anmält intresse ansvarar själv för att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och att meddelanden inte hindras från att nå fram på grund av brandväggar, spamfilter eller liknande system. HSB har inte möjlighet att kontrollera att informationen når fram eller att skicka påminnelser.