På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan skötas på många sätt. Med mer än 30 års erfarenhet av ombildningar vet vi vad som krävs för att göra det bra och vi hjälper gärna till. Vi har den ekonomiska, tekniska och juridiska kompetens som fordras för att genomföra en ombildning på ett tryggt och säkert sätt.

I HSB värderar vi trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi är med och gör en ombildning lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera även efter ombildningen. Det är därför vi har så många nöjda kunder. Vi genomför årligen en mängd lyckade ombildningar i såväl privatägda som kommunalägda fastigheter. Vi lämnar gärna ut referenser bland våra uppdragsgivare.

En ombildning till bostadsrätt är en lagstyrd och komplex process. Frågorna är många och ansvaret är stort. Du behöver en stark partner. 

Ombildning med förvaltning för långsiktighet

Med avtal ombildning med förvaltning är en förvaltare från oss delaktig i hela ombildningsprocessen. När ombildningen är klar är det samma förvaltare som tar hand om förvaltningen av er fastighet. Förvaltaren är då väl insatt i de behov och förutsättningar som gäller i just er förening. På så sätt får ni en bra kvalitet och långsiktighet inte bara i ombildningen utan också i det så viktiga förvaltningsarbetet.

Eftersom förvaltaren är med under hela processen får hen en mycket bra uppfattning om föreningen och kan upprätta en bra förvaltningsplan under arbetets gång. Detta är en garanti för att ni får de förvaltningstjänster som ni behöver.

Värdeful hjälp under ombildningen

Under ombildningsprocessen sammanställer vi värdefullt material till er exempelvis årsplan för styrelsens arbete, ekonomisk plan, mallar samt information om stadgar, motionstider och styrelsens ansvar. Ni får också fastighetsinformation med de viktigaste uppgifterna om fastigheten, information om avtal, lokaler, elabonnemang och annat som är viktigt för styrelsen att känna till i sitt arbete.

Nöjda kunder

Sedan våren 2008 mäter vi regelbundet hur nöjda våra kunder är med våra ombildningstjänster. Med hjälp av företaget IC Potential frågar vi samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar där vi hjälpt till med ombildningen vilka förväntningar de ställt på vår ombildning och hur väl vi uppfyllt dessa förväntningar. 

Vi vet genom dessa mätningar att våra kunder har mycket höga krav på vår kompetens och våra tjänster och att vi till stora delar uppfyller dessa krav och levererar vad som förväntas.

Resultaten av de mätningar vi gjort visar att mellan 93-100 % av de styrelseledamöter som besvarat enkäten anser att HSBs ombildningsarbete motsvarat deras förväntningar bra eller mycket bra. Glädjande nog kan även konstateras att vi lyckats hålla höga resultat vid varje mättillfälle. 

Vid samtliga mätningar har vi fått särskilt höga betyg för vår kompetens i frågeområden som är direkt kopplade till själva ombildningsprocessen – genomförande av köpstämmor och informationsmöten, framtagande av ekonomisk plan, fackkunskaper och juridisk rådgivning med mera. 

Vill ni ha hjälp med er ombildning?

Hör av er till oss så hjälper vi er med allt som rör er ombildning.

Vill du veta mer om att bo i bostadsrätt?

Vi har lång erfarenhet av bostadsrätten som boendeform och kan ge dig en inblick i vad det innebär att bo i en bostadsrätt.