Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan skötas på många sätt. Med mer än 30 års erfarenhet av ombildningar vet vi vad som krävs för att göra det bra och vi hjälper gärna till. Vi har den ekonomiska, tekniska och juridiska kompetens som fordras för att genomföra en ombildning på ett tryggt och säkert sätt.

I HSB värderar vi trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi är med och gör en ombildning lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera även efter ombildningen. Det är därför vi har så många nöjda kunder. Vi genomför årligen en mängd lyckade ombildningar i såväl privatägda som kommunalägda fastigheter. Vi lämnar gärna ut referenser bland våra uppdragsgivare.

En ombildning till bostadsrätt är en lagstyrd och komplex process. Frågorna är många och ansvaret är stort. Du behöver en stark partner. 

Ombildning med förvaltning för långsiktighet

Med avtal ombildning med förvaltning är en förvaltare från oss delaktig i hela ombildningsprocessen. När ombildningen är klar är det samma förvaltare som tar hand om förvaltningen av er fastighet. Förvaltaren är då väl insatt i de behov och förutsättningar som gäller i just er förening. På så sätt får ni en bra kvalitet och långsiktighet inte bara i ombildningen utan också i det så viktiga förvaltningsarbetet.

Eftersom förvaltaren är med under hela processen får hen en mycket bra uppfattning om föreningen och kan upprätta en bra förvaltningsplan under arbetets gång. Detta är en garanti för att ni får de förvaltningstjänster som ni behöver.

Värdeful hjälp under ombildningen

Under ombildningsprocessen sammanställer vi värdefullt material till er exempelvis årsplan för styrelsens arbete, ekonomisk plan, mallar samt information om stadgar, motionstider och styrelsens ansvar. Ni får också fastighetsinformation med de viktigaste uppgifterna om fastigheten, information om avtal, lokaler, elabonnemang och annat som är viktigt för styrelsen att känna till i sitt arbete.

Nöjda kunder

Sedan våren 2008 mäter vi regelbundet hur nöjda våra kunder är med våra ombildningstjänster. Med hjälp av företaget IC Potential frågar vi samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar där vi hjälpt till med ombildningen vilka förväntningar de ställt på vår ombildning och hur väl vi uppfyllt dessa förväntningar. 

Vi vet genom dessa mätningar att våra kunder har mycket höga krav på vår kompetens och våra tjänster och att vi till stora delar uppfyller dessa krav och levererar vad som förväntas.

Resultaten av de mätningar vi gjort visar att mellan 93-100 % av de styrelseledamöter som besvarat enkäten anser att HSBs ombildningsarbete motsvarat deras förväntningar bra eller mycket bra. Glädjande nog kan även konstateras att vi lyckats hålla höga resultat vid varje mättillfälle. 

Vid samtliga mätningar har vi fått särskilt höga betyg för vår kompetens i frågeområden som är direkt kopplade till själva ombildningsprocessen – genomförande av köpstämmor och informationsmöten, framtagande av ekonomisk plan, fackkunskaper och juridisk rådgivning med mera. 

Vill ni ha hjälp med er ombildning?

Hör av er till oss så hjälper vi er med allt som rör er ombildning.

Vill du veta mer om att bo i bostadsrätt?

Vi har lång erfarenhet av bostadsrätten som boendeform och kan ge dig en inblick i vad det innebär att bo i en bostadsrätt.