Ekonomi och försäkring

Ekonomi

Våra gemensamma utgifter går till bl.a. lån, räntor, värme, vatten, underhåll av mark och byggnader, trappstädning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad.

Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om kostnaderna (t.ex. ränte- och energikostnader) ökar kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja årsavgiften. Det har inte gjorts på många år och någon avgiftshöjning är för närvarande inte planerad. 

Som medlem i Brf Svartvik har du ett gemensamt ansvar även för ekonomin i föreningen.

Försäkringar

Fastigheterna
Fastigheterna är försäkrade till fullvärde. Försäkringen omfattar i huvudsak vatten, brand, inbrott och ansvar. Skada som inträffar i lägenheten ska omgående anmälas till förvaltaren, så att skadeinspektion och åtgärder snabbt kan vidtas.

Hemförsäkring
Fastighetsförsäkringen täcker inte skada på lösöre i lägenheterna – detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks enbart av den hemförsäkring som respektive bostadsrättshavare/hyresgäst själv tecknar. Tänk på att du bor i en bostadsrättslägenhet. Bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ett vidare ansvar för sin bostadsrätt än en hyresgäst för sin hyreslägenhet. Ange därför till hemförsäkringsbolaget att du bor i bostadsrätt.

Bostadsrättstillägg
Visste du att det finns en ansvarsövergång mellan bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring och din hemförsäkring? Det finns det! Och det är jätteviktigt att du som bostadsrättsinnehavare i föreningen tar ditt ansvar för att se till att dessa försäkringar kompletterar varandra, det vill säga om du till att börja med redan har en hemförsäkring. Ett hål i försäkringsskyddet kan nämligen innebära oanade kostnader såväl för bostadsrättsföreningen som för dig som bostadsrättsinnehavare.

En hemförsäkring innehåller inte enbart skydd för lösöre och egendom innanför lägenhetens väggar, utan även till exempel personansvarsskydd som är viktigt att ha om du t.ex. skulle bli personligt skadeståndsskyldig för att ha orsakat en skada i till exempel trapphuset eller soprummet. 

Brf Svartvik har tidigare tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för sina medlemmar men gör från och med 2018-02-01 inte längre det. Det är därför viktigt att bostadsrättshavarna själva tecknar ett bostadsrättstillägg, detta utöver sin hemförsäkring. Det behövs alltså både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.