Extraförråd

Det finns ca 50 extra förråd som medlemmarna kan hyra. Ytan varierar mellan en och sex kvadratmeter. Årshyran är 360 kr för de minsta förråden och 1 200 kr för det största.

Det är kö till förråden. Den som vill ställa sig i kön ska anmäla sig till info@brfsvartvik.se eller lägga en daterad lapp i styrelsens brevlåda på Svartviksslingan 49.