Fel

 

Felanmälan görs i första hand till HSB Kund- och Medlemsservice på tfn. 010-442 11 00 eller via HSB:s hemsida. Hos fastighetsskötarna i Panncentralen kan du också felanmäla samt få råd under telefon- och expeditionstid (vardagar kl. 07.15-08.00. torsdagar även kl. 17.00-18.00). Tänk på att det är du som betalar underhåll och reparationer i din lägenhet. 

Felanmälan på våra hissars görs direkt till Amslar Hiss på tfn 08 - 746 80 25 eller e-post.

Om du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar när fastighetsskötarna inte arbetar och som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag, kan du ringa till jouren på tfn 08-695 00 00.

En utryckning kostar! Tänk därför på vem som har underhållsansvaret. Ligger underhållsansvaret enligt stadgarna på dig som medlem, blir det också du som får stå för utryckningskostnaden. Är underhållsansvaret föreningens bekostar givetvis föreningen utryckningen. Var noga med att inte ringa för sådant som kan vänta till nästa arbetsdag. Är du osäker, kontakta ditt portombud eller någon i styrelsen. Går inte balkongdörren att stänga en kväll, kan det kanske vänta till dagen därpå om det är sommar och varmt ute. Finns det tendenser till stopp i avlopp eller toalett, ring felanmälan innan det är tvärstopp. Droppar kranen? Gör en felanmälan i god tid.

Många av felanmälans tjänster ingår i föreningens avtal och kostar inte dig något extra. Skulle det däremot uppstå en skada kan du bli ansvarig om du inte sagt till i tid.

Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska ta kontakt med Anticimex för hjälp med bekämpning. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och övriga insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk. Ring kundservice på tfn 075-245 10 00 eller skicka e-post.