Kultur och fritid

I Minneberg finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till aktiviteter. Är du intresserad av fotografi, vävning, snickeri, motion eller något annat?

Här finns mycket olika aktiviteter att engagera sig i. Minnebergs samfällighet arrangerar tillsammans med föreningarna i Minneberg årligen återkommande öppet hus där du kan få bekanta dig med verksamheterna.

Kanske har du själv lust att dra igång en verksamhet? Kontakta gärna samfällighetens styrelse på info@minneberg.se!

Mer om respektive aktivitet och förening finns under respektive flik.