Minnebergs samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tranan och Tangen.

Samfälligheten ansvarar bl. a. för el, värme och vatten, panncentralen, all sophantering, våra samlingslokaler, parkeringsplatser, föreningslivet m.m.

Läs mer om samfälligheten här.