Parkering

Garage

Det finns två parkeringshus i Minneberg: P1 på Svartviksslingan 91 (vid Panncentralen) och P2 på Svartviksslingan 7. Garagen förvaltas av Minnebergs Samfällighetsförening. Parkeringsplatserna ansvarar Minnebergs samfällighet för. Uthyrningen av garageplatser administreras av HSB Kund- och Medlemsservice, tfn. 010-442 11 00. Se här för mer information. 

Boendeparkering finns även i området. Se här för mer information. 

Gäster

För gäster finns parkeringar bl.a. på taken till de två parkeringsgaragen och längst ner vid respektive vändplan. Parkeringen betalas med app, se anslag vid respektive parkeringsområde.

Cykelparkering

Cykelställ finns på gårdarna. En del portar har barnvagns/cykelrum. Om du inte använder din cykel ofta, ska du parkera den i ditt förråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar inte ställas i trappuppgångarna eller i andra gemensamma utrymmen. 

Mopeder

Moped klass 1 och 2 får parkera på gården. Dock är det viktigt att dessa inte ställs så de blockerar, entréer, trappor etc eller hindras för fri ingång av boenden, gäster etc. De får inte heller ställas så att hjälpfordon inte kommer fram.

Parkering på gårdarna

Våra gårdar är en träffpunkt för alla i området och en lekplats för barn. Det är viktigt att vi hjälps åt för att hålla dem säkra, inte minst för barnen. Parkering är inte tillåten. Det tillåtet med nödvändig i- och urlastning men försök undvika det. 

Utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter måste kunna komma in i området och därför måste vi tillsammans se till att leksaker eller cyklar inte ligger kvar på gården. Undvik även att ställa bilen så den blockerar bommarna.