Säkerhet

Inbrott m.m.

Det är både trist och onödigt med inbrott och skadegörelse. Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt. Lär känna grannarna och håll ett vakande öga. Var allmänt uppmärksam! Kontakta polis om något verkar misstänkt eller ”fel”. Släpp inte in obehöriga eller okända personer i portarna. 

Brandfarliga varor

Det finns särskilda regler för förvaring av brandfarliga varor i bostadshus och lägenheter. I en lägenhet får brandfarliga varor endast finnas för hushållets behov. I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor överhuvudtaget förvaras i källarförråd, vindar eller garage. Det innebär att motorfordon (mopeder m.m.) inte får förvaras i förråden p.g.a. brandrisken.

I lägenheten får sprayburkar, gasolflaskor av typ campingkök om max 5 liter och brandfarliga vätskor om max 10 liter (i godkänd behållare) förvaras.

På balkong får förvaras max två stycken gasolflaskor P11 och brandfarliga vätskor om max 25 liter. All förvaring av brandfarliga vätskor, t.ex. tomma bensindunkar eller bilbatterier, är förbjuden i vind och källarförråd. 

Brandvarnare

I varje lägenhet ska det enligt lag finnas en brandvarnare. Lägenheterna har brandvarnare installerade av föreningen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för underhåll såsom regelbunden dammsugning, batteribyte och funktionskontroll, enligt tillverkarens rekommendation Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att byta ut brandvarnaren när den uppnått sin livslängd enligt tillverkarens rekommendation. Om denna rekommendation är okänd bör 10 år gamla brandvarnare bytas ut.

Brand

Om det börjar brinna i din lägenhet, stäng dörrar och fönster, ta din brandfilt och brandsläckare och försök släcka elden. Ring 112. Ta dig ut ur lägenheten och stäng dörren efter dig. Om det brinner i grannens lägenhet och trapphuset är rökfyllt, stäng dörrar och fönster och stanna i din lägenhet tills räddningstjänsten kommer. 

Skyddsrum

Skyddsrum är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning i krig. De skyddar mot stötvåg, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. I Brf Svartvik finns fyra skyddsrum; ett i port 23 som rymmer 120 personer, ett i port 29 som även det rymmer 120 personer, ett i port 37 som rymmer 180 personer samt ett i port 45 som även det rymmer 180 personer. Här finns karta