Sopor och återvinning

Hushållssopor så kallad restavfall

Sopnedkast för hushållssopor/restavfall finns på varje våningsplan. Soporna ska förpackas väl innan de slängs i sopnedkastet. Vätska som rinner ur soppåsen kan förorsaka lukt och ohyra.

Torra grövre sopor

Miljöhuset ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med nyckelbricka. Miljöhuset är avsett för torra grövre sopor. Speciella kärl finns för bl.a. wellpapp, plast, glas och metall. Det är inte tillåtet att ställa in stora grovsoppor, vitvaror, möbler etc. i miljöhuset. Miljöhuset är till för oss boende som en extra – ganska kostsam – service. Läs mer på anslaget utanför miljöhuset angående vad som får slängas där. 

Miljöhuset är öppet kl. 07.00 – 21.00 varje dag. Det är inte tillåtet att lämna skräp utanför dörren.

Kläder

Närmaste klädinsamling ligger på Margretelundsvägen, till höger om portalen när man åker från Minneberg.

Miljöfarligt avfall

Farligt avfall såsom färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier lämnas till någon av stadens miljöstationer eller återvinningscentraler

Där kan du också söka från A–Ö om hur över 1000 olika sopor ska sorteras.

Tidningar

Tidningspapper ska läggas i miljörummet på Svartviksslingan 49, inte i miljöhuset. Din hushållsnyckel passar dit. Hämtning sker en gång i veckan. När du kastar tidningar, tänk då på att det får plats mer utan papperspåsarna. Töm alltså din påse i avsedda kärl. 

Återvinningscentral

Återvinningscentralen i Bromma är den återvinningscentral som ligger närmast för boende i Minneberg. Den ligger vid södra änden av Bromma flygplats. Där kan du lämna ditt byggavfall, kasserade vitvaror, bilbatterier, elavfall, farligt avfall och skrymmande avfall. Utrymmet i grovsoprummet är begränsat. Kör därför skrymmande avfall t.ex. sängar till återvinningscentralen. Se här för mer information