Svartviksbladet / Minnebergsbladet

Här kan du ta del av föreningens medlemstidning Svartviksbladet. Tidningen ges ut fyra gånger per år.

Vill du vara med och skriva i bladet eller har du idéer om vad vi kan ta upp är du välkommen att kontakta styrelsen på info@brfsvartvik.se

Är du intresserad av äldre nummer av bladet, kontakta styrelsen.