Garagestädning 23 och 24 maj

15 maj 2024

Tårsdag den 23 maj städar vi P1 och fredag den 24 maj städar vi P2.
Under dessa dagar skall samtliga bilar i respektive garage vara utrymda.

Mer info och anslag kommer upp i garagen innan städningen.