På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Allmän information

TVÄTTSTUGOR
Föreningen har två stycken tvättstugor på området. Ormingeringen 66 och 72. Användandet av tvättstugorna är avgiftsfritt. Bokningstavla för tvättid finns uppsatt i respektive hus.
Föreningens tvättstugor får självklart inte användas för tvätt till utomstående. 

CYKELPARKERING
Cyklar skall alltid parkeras i cykelställ alternativt i av föreningen anvisat cykelförråd. Inom kort kommer vi riva den röda längan (cykelförrådet) som vi aviserat om i portarna och på dörrarna till cykelförrådet. I samband med det bygger vi ny cykelförvaring i de gamla soprummen. Preliminärt datum för att börja användas blir 22 oktober. Medlemmar får endast behörighet till cykelrummet tillhörande sitt hus och det blir upp till medlemmarna i varje hus att samsas om de 10 platser som erbjuds i varje cykelrum. Det kommer även finnas en hylla för förvaring av mindre barncyklar. Ingen köhantering finnas tillgänglig för dessa platser och förvaringen är kostnadsfri.   

MC-PARKERING
Parkering av motorcyklar/mopeder sker i första hand på den anvisade rutan vid infarten till Agaten samt vid kortsidan av den röda cykellängan (till höger om Postnords utlämningsbox). Är de anvisade platserna fulla är det tillåtet att tillfälligt ställa fordonet utanför det hus man bor i under förutsättning att den inte står i vägen för boende eller entreprenörer. Det är inte tillåtet att parkera på annan plats inom området. Parkering av denna typ av fordon är kostnadsfri och kräver inget tillstånd.

BILPARKERING
Parkeringsplatser är inte knutna till någon lägenhet så en hyrd plats återgår till föreningen när du flyttar från föreningen. Du får alltså inte överta parkeringsplats när du köper bostadsrätten.

BARNVAGNSRUM
I dessa utrymmen är det endast tillåtet att förvara barnvagnar, rullatorer och rullstolar.

TRAPPHUS
I trapphuset är det inte tillåtet med någon förvaring (barnvagnar, cyklar etc) då detta är utrymningsväg vid brand.

BRANDVARNARE
Det är den boendes ansvar att tillhandahålla och sköta underhållet av brandvarnare.

Området ska vara tryggt för alla – inte minst för barnen. Därför skall biltrafik i möjligaste mån undvikas på gångvägarna. Självklart är det ok att tillfälligt köra in på området för i- och urlastning. Ställ då alltid bilen så att du inte blockerar tillfart för andra. Notera dock att du endast får stå på gården under den tid som faktisk i- och urlastning sker. 

Det finns transporter som behöver komma fram obehindrat t.ex. ambulans och andra utryckningsfordon.

Hastigheten på området skall vara anpassad – tänk på att det är omöjligt att hinna stanna om någon ”hoppar fram”. Detta gäller självklart även cyklister! Håll extra låg fart inom området!

När Du inte använder motorvärmaren, ta alltid loss elkabeln från eluttaget och förvara den i bilen. Då undviker vi risker för skador, som lekande barn kan råka ut för.

KABEL-TV OCH BREDBAND
TV-leverantör är Bredbandsbolaget.
Digitalbox ingår ej i överlåtelse. En digitalbox kan beställas kostnadsfritt via

Telefon: 020-222 222
Vardagar: 8-21
Helger: 9-21

Uttag för anslutning till bredband med Bredbandsbolaget finns i varje lägenhet.