Avgifter

  • I avgiften för lägenheten ingår värme, vatten, bredband, samt kabel-tv. För varje separat bostadsrätt görs det en individuell elmätning som sedan samaviseras med månadsavgiften.

  • Överlåtelseavgift tas ut med 3,125%

  • Pantsättningsavgift tas ut med 1,25%

  • Inga övriga avgifter tas ut vid överlåtelse.