Föreningslokaler

I Brf Agaten finns två föreningslokaler som medlemmarna har möjlighet att hyra.

Festlokalen är p.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 ej bokningsbar. Styrelsen följer FHM:s rekommendationer och kommer öppna upp lokalen för uthyrning så snart vi känner oss trygga med det.

För att boka festlokalen eller övernattningslägenheten använder du dig av bokningstavlan. Du kan
också göra din bokning digitalt på hemsidan http://agaten.lhservice.se/ eller via en appen Vision Mobile.

Vid genomförd bokning via infotavlan i porten eller via hemsidan/appen anses kontraktet godkänt
av medlemmen.

Endast boende i Brf Agaten kan hyra lokalen. Lägenhetsinnehavaren hålls alltid ytterst ansvarig för hyrd lokal.

Betalning av lokalhyra

När du hyr festlokalen eller övernattningslägenheten kommer du debiteras en hyra för detta. Hyran debiteras på kommande kvartalsavi där du aviseras avgiften för din lägenhet.

Vid frågor om betalning, inloggning eller bokning vänligen kontakta HSB Kund och Medlemsservice.

KONTAKTUPPGIFTER
Kund- och medlemsservice 010-442 11 00 alt. www.hsb.se/stockholm/kontakt

Vid bokning åligger det medlemmen att läsa relevant kontrakt nedan!

Festlokalen

Övernattningslägenhet