Innegårdar

GRILLPLATSER
Vi har två gjutna grillplatser på området. Alla medlemmar är välkomna att använda dessa. Det finns inget bokningssystem för grillplatserna utan det är ömsesidig respekt och hänsyn som gällver vid användning av dessa. Det finns även soptunnor tillgängliga så att vi kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

LEKPLATSER
Det finns 3 st lekplatser på området. En utanför hus 73, en utanför hus 75 samt en mellan hus 64 och 69. Samtliga lekplatser är belagda med en fallskyddsmatta. Alla lekplatser är unika och erbjuder lek och rörelse för barn i alla åldrar.

MARKSKÖTSEL
Habitek sköter underhållet av våra innegårdar.