Medlemsskap

  • Medlemmar av föreningen godkänns om man är medlem i HSB Stockholm. Överlåtelser hanteras fortlöpande av HSB. Vid godkännande beviljas medlemsskap i Brf Agaten från och med tillträdesdag.

  • Juridisk person godkänns ej som medlem.

  • Mantalsskrivning på adressen krävs.

  • Föreningen godkänner delat medlemsskap. Lägsta andelsfördelning är 10/90%.
    Observera att den boende måste inneha en ägarandel på minst 10%.