Överlåtelsesyn

Viktig information gällande överlåtelser, från och med 2018-09-01

Brf Agaten inför från och med den 1:a september 2018 överlåtelsesyner. Detta innebär att samtliga lägenheter som överlåts i föreningen ska genomgå denna syn i samband med detta. Du som innehavare behöver inte aktivt göra något vid en överlåtelse.

Du behöver dock vara anträffbar på de kontaktvägar som du uppgett i överlåtelseavtalet och du behöver ge access till lägenheten den tid tillsynen bokats. Den kommer att utföras av HSB och de kontaktar dig för tidsbokning så snart överlåtelseavtalet inkommer till dem.

Denna tillsyn utförs bland annat i syfte att säkerställa att föreningens delar av lägenheten är i gott skick, samt att inga olovliga installationer utförts som kan påverka fastigheten. Man kommer bland annat att kontrollera element och ventilationssystem.