På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Parkering

Information gällande parkering i Brf Agaten – för allas trivsel

Vid framförande av fordon inom bostadsområdet skall största försiktighet iakttas. Fordon får inte
ställas på så sätt att de hindrar framkomligheten för utryckningsfordon.
All parkering inom Brf Agatens område skall ske på de för ändamålet markerade
parkeringsrutorna. Giltigt parkeringstillstånd alternativt tillfällig löst biljett skall alltid vara fullt synlig i rutan. Inga ändringar får göras på dessa. Registreringsskylt skall alltid finnas på fordonet.

Boendeparkering:
Parkeringen är främst avsedd för boende i Brf Agaten. Boende har möjlighet att lösa ut reserverat eller oreserverat parkeringstillstånd som endast får användas för eget bruk. Parkeringstillstånd får under inga omständigheter användas för släkt, vänner eller besökare.

Besöksparkering:
Oreserverade platser vid infarten till Agaten kan användas av besökare men då antalet oreserverade platser är begränsat hänvisas besökare främst till närliggande infartsparkeringar. Besökare kan betala för parkering via parkeringsbolagets mobilfunktion.

För att kunna lösa ut ett parkeringstillstånd i Brf Agaten gäller följande:
- Du är medlem i Brf Agaten.
- Max 2 tillstånd/bostadsrätt (Inkluderar reserverade och oreserverade tillstånd).
- Du kan uppvisa ägarbevis för fordonet tillståndet ska gälla (uppställning av fordon som inte nyttjas, husbilar, släpkärror eller lastbilar är ej tillåtet), alternativt att du kan uppvisa intyg på att du innehar tjänstebil eller leasingbil.

HSB hanterar administrationen av reserverade parkeringsplatser för Agaten.
Du som boende gör intresseanmälan via Mitt HSB. Det går även att ringa HSB Kund och
medlemsservice.
Mer information om detta finns i PDF-dokumentet Digital köhantering längst ner på sidan.

Det finns två sorters reserverade parkeringstillstånd (giltiga 1 januari – 31 december)
- Reserverad med el 500kr/månad
- Reserverad utan el 320kr/månad

Från och med 1 april 2021 finns möjlighet att anmäla intresse till ett begränsat antal reserverade platser med el inklusive laddstation. Dessa kommer att hyras ut för totalt 800kr/månad de två första månaderna om tillgång till laddstation önskas. Priset per månad för elen vid användning av laddstation kommer sedan debitieras efter individuell användning. Aktuella priset medelas boende när de godkänner tilläggsavtalet till platsen. Platserna hyrs även ut som plats med el för 500kr/månad.

HSB hanterar även administrationen av oreserverade parkeringstillstånd för Agaten.
Du som boende som är i behov av ett oreserverat tillstånd kontaktar HSB Kund och medlemsservice, kontaktinformation finns i PDF-dokumentet Digital köhantering längst ner på sidan.

Oreserverade tillstånd kostar 1 500kr/år vid behov kan ett andra tillstånd köpas för 2 000kr/år (giltiga 1 januari – 31 december). Första december sänks kostnaden för oreserverade parkeringstillstånd för innevarande år med 50% (till 750kr - respektive 1 000kr).

Från 1 januari 2022 kostar ett första oreserverat tillstånd 2 000kr/år och ett andra tillstånd 2 500kr/år (giltiga 1 januari - 31 december). Första december sänks kostnaden för oreserverade parkeringstillstånd för innevarande år med 50% (till 1 000kr respektive 1 250kr).

Ett oreserverat parkeringstillstånd GARANTERAR INTE en plats då antalet oreserverade
platser är begränsat. Antalet oreserverade platser kommer minska succesivt under 2021-22 då de ersätts av fler reserverade platser. Inga parkeringstillstånd kommer att återbetalas under året.

Borttappat tillstånd
Vid förlust av parkeringstillstånd tillkommer en administrativ kostnad om 200kr.

Kontakta HSB Kund och medlemsservice för att informera om det borttappade tillståndet samt hjälp att få ut ett ersättningstillstånd.