Kontakt

HSB Kund- och medlemsservice
För personlig service, kontakta Servicecenter. 
Telefonnr: 010-442 11 00
Telefontid
mån- ons kl. 08-16.30,
tors kl. 08-18.00  
fre kl. 08-16.30

E-post: service.stockholm@hsb.se

HSB JOUR 
Telefonnr: 08-695 00 00
Uppstår en akut situation kan du nå HSB dygnet runt via jourtelefonen. 

MITT HSB
Här kan du göra felanmälan, följa dina ärenden och hämta upp avgift och hyresavier dygnet runt.

STYRELSEN

Har du en fråga eller vill lämna synpunkter till oss i styrelsen så kan du göra det på två sätt:

  1. Skicka ett mail till styrelsen@agaten.se
    Återkoppling sker sedan mellan dig och styrelsen via mail om ingenting annat är avtalat.
  2. Lämna ett meddelande i brevlådan vid Ormingeringen 72. 

Paul Ferm
Ordförande 

Tomas Åberg
Vice ordförande

Hans Tillberg
Sekreterare


Daniel Wretsén
Ledamot 


Mathias Steén
Ledamot 


Frida Gewitsch
Ledamot 

Gustav Olsson
Ledamot

Louise Ceder

louise.ceder@hsb.se
HSB Representant


Sofie Roy
sofie.roy@hsb.se
HSB Representant

 

REVISORER

Gudrun Svedenäng
revisorer@agaten.se
Revisor 

Gunilla Malmström
revisorer@agaten.se
Revisor

 

VALBEREDNING
Läs mer om valberedningens roll och hur du kommer i kontakt, se information om valberedningen.

Janina Herling
Valberedning
Sammankallande

Thomas Jonsson
Valberedning

 Ser-Od Sukhbaatar
Valberedning