På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Information angående nybyggnation på och omkring garagen

31 oktober 2017

Bakgrund

Föreningens byggnader står inför omfattande och kostsamma renoveringar de närmaste åren. Exempel på dessa är bland annat: nybyggnation av garage, fönsterbyte/renovering, renovering av balkongplattor och balkongpelare samt åtgärder på värmesystemet. Vissa av dessa renoveringar ligger under planerat underhåll men vissa av dem har dykt upp plötsligt pga. tidigare bristfälliga entreprenader. Finansieringen av dessa åtgärder behöver antingen göras genom att öka lånen och därmed även avgifterna eller att föreningen får intäkter på annat sätt. Det är därför utredningen om exploateringen blivit aktuell. Genom att sälja mark skulle föreningen kunna bekosta stora delar av de kommande projekten och förhoppningsvis kunna undvika att höja avgifterna.

Vad händer?

På stämman den 16 februari 2017 beslutades att låta styrelsen i Brf Agaten gå vidare med en förfrågan till Nacka kommun gällande möjligheter till nybyggnation på föreningens mark. Styrelsen har därför lämnat in en ansökan om detaljplanändring. Ansökan ankom till Nacka Kommun den 5 maj 2017. Den 16 augusti meddelade Nacka kommun, Miljö och stadsbyggnadskontoret föreningen att de beviljat föreningen att pröva åtgärden i en planprocess.

Nacka kommun meddelar i beslutet att en ny detaljplan för området beräknas vara klar till 2025/2026. Innan den nya detaljplanenen är klar kan ingen nybyggnation av lägenheter startas. Däremot kan föreningen efter stämmobeslut välja att sälja marken till en entreprenör, för att kunna finansiera de stora projekt som väntar.

Styrelsen har valt att ta hjälp av HSB Stockholms fastighetsutvecklingsavdelning under processen med utvecklingen av projektet. För att ni som boende i föreningen ska känna er delaktiga kommer information om projektet löpande att redovisas här på infotavlorna och på informationsmöten.

Samtliga större beslut kommer föregås av ett informationsmöte följt av en kallelse till extrastämma. Räkna därför med ett flertal stämmor framöver. Ett första informationsmöte kommer att hållas i januari med efterföljande extrastämma i januari/februari.

Frågor angående projektet hänvisas till brfagaten@hsb.se. 

Denna text kan hämtas som en PDF nedan.