Om föreningen

Brf Agaten bildades 1967. Agaten äger och förvaltar 17 bostadshus innehållande 373 bostadsrätter fördelat på 113 st. 1:or på 37 m2, 130 st. 2:or på 61 m2 samt 130 st. 3:or på 81 m2. I samtliga bostadshus finns hiss.
I tre bostadshus finns källare med förråd. Dessa källare ska även vid behov fungera som skyddsrum.

För alla 1:or ingår ett källarförråd som del av lägenheten. För 2:or samt 3:or finns förråd/klädkammare i lägenheten. Ett källarförråd per lägenhet kan därutöver hyras. 

Till föreningen hör även två ekonomibyggnader innehållande tvättstugor, föreningslokaler samt undercentral.

På området finns även två lokationer med sopkasuner.
 
Renovering sker enligt underhållsplan som uppdateras årligen.