Kallelser & Protokoll

På den här sidan finner du kallelser och protokoll.

Du kan klicka på respektive år för att få fram det årets kallelser och protokoll från stämman.

Fullmakt
Om du inte kan vara med på din bostadsrättsförenings stämma kan du låta ett ombud företräda dig. Ombudet ska antingen vara en medlem i din bostadsrätts-förening eller din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn. Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en fullmakt till stämman. Ombudet skall kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.

En fullmakt kan laddas ned på länken nedan.