Stadgar

Brf Agaten antog nya stadgar under 2017.

Stadgarna antogs i andra läsningen på ordinarie föreningsstämman 24 april 2017.
De är gällande från och med registreringen hos Bolagsverket.