Trivsel & Regler

Lägenheten

 • Om du ska utföra sådant arbete som kan störa de kringboende, bör det inte ske före kl.07.00 på morgonen eller efter 22.00 på kvällen.

 • Ventilationskanalerna i lägenheten ska vara fria.
  Vid ombyggnation krävs att alla ritningar skickas till föreningens förvaltare för översyn.

 • Att endast ansluta godkänd sladd till kabel-TV nätet.

 • Dörrmatta, skor eller liknande låter vi ligga på insidan av dörren och inte i trapphuset.

Allmänna utrymmen

 • I trapphuset förvarar vi inte våra ägodelar, detta då det ska fungera som utrymmningsväg vid eventuell brand.

 • Det är viktigt att se till så att våra gemensamma utrymmen stängs efter oss så att inte någon obehörig kommer in. Exempelvis i källare och cykelrum.

 • Var god och låt källargångarna vara fria från möbler, lådor eller liknande.
  Varje fredag ronderas källarna och det finns risk att dina ägodelar slängs.

Fordon

 • När du parkerar ber vi dig att hålla dig på platser markerade som P-plats samt innanför parkeringsrutan. 

 • För att undvika fara är det inte tillåtet att från lägenhet eller annat utrymme dra sladd till tex, motorfordon.

Övrigt

 • Att om möjligt se till att cyklar och föremål i cykelställ och cykelförråd är försedda med namn och adress.

 • Att i största mån se till att husdjur inte för oljud eller förorenar inom fastigheten.

 • Observera att det är förbudet att rasta sina husdjur i planteringar eller på gångbanor.