På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Valberedning

Valberedningen utses av ordinarie föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Styrelse, valberedning och revisorer består av dina grannar som väljer att spendera en del av sin tid åt att göra ditt boende bättre och tryggare. 

Nuvarande valberedning

Sonja Okker, sammankallande, 08 751 01 46
Cilgia Könz
Lena Johansson

Valberedningens förtroendeuppdrag

Valberedningen är vald av stämman för att ansvara för;

 • att finna en styrelse som ska förvalta de boendes förtroende och demokratiska rättigheter
 • att finna ledamöter till styrelsen som ska handha förutsättningar för god hushållning och ett tryggt och trevligt boende.

 

Styrelseledamotkandidater

Om du har ett tips på någon som kan passa in i stylelsen, eller om du själv är intresserad så kan du lämna in ett förslag till valberedningen.

Valberedningen har enats om följande profil som är lämpade att ingå i styrelsen för BRF Agersö

 • Vara mycket välorienterad på ett aktivt sätt i brf Agersös verksamhet i enlighet med HSBs anda.
 • Ha förmågan att utifrån samtliga boendes perspektiv förvalta brf Agersös egendom.
 • Kunna fatta beslut med långsiktig bärighet.
 • Ha förmågan att interagera i en grupp på ett resultatsorienterat och positivt sätt, med bibehållen respekt för varandras olikheter.
 • Följa upp i demokratisk ordning fattade beslut utan egen vinning.
 • Ha tillräckliga kunskaper i ekonomi för att säkerställa rimligheten i kostnader som kan uppstå, att förvalta föreningens kapital på ett för de boende gynnsamt sätt.
 • Ha förmågan att kritisk granska inkomna offerter, leverantörer och förslag.
 • Ha tillräckliga kunskaper för att förstå vad en teknisk förvaltning innebär.
 • Representera mångfalden bland de boende beträffande ålder, kön, etnicitet, etc.
 • Ha viljan att avsätta tid för att tillgodose de boendes rättigheter.
 • Kunna lyssna på andras idéer och vara lyhörd, kommunicera med andra så att alla väsentligheter blir tillgodosedda för ett kvalitativt beslutstagande.

  

Kontakta valberedningen och nominera kandidat

Att bo i en bostadsrättsförening handlar om samarbete och ansvar för sitt boende. För att föreningen ska fungera krävs engagemang från alla medlemmar. 

Du kan kontakta valberedningen via mejl på valberedningen@agerso.se eller genom att kontakta sammankallande via telefon enligt tidigare på sidan. 

Kontakta valberedningen om du har förslag på lämpliga personer eller om du själv vill åta dig något. Du kan antingen mejla, ringa eller fylla i nomineringsblanketten online.