Solceller

13 december 2022 Nu är upphandlingen av solceller till garagetaket klar.

I enlighet med årsmötets beslut år 2022, har styrelsen nu genomfört en första upphandling av solceller till vårt garagetak. Monteringen kommer att ske under senvåren 2023. Anläggningen kommer enligt den analys som gjorts att ge oss 153 000 kWh per år, vilket motsvarar 27% av föreningens totala elförbrukning (exklusive våra lägenheters elförbrukning). Av elproduktionen kommer 72% att kunna nyttjas av föreningen och resten säljer vi. Anläggningen minskar koldioxidutsläppen med 72 ton per år.

Garaget har ett perfekt läge och geografisk orientering, vilket enligt analysen innebär att vi får investeringen återbetald på endast 7 år och når en avkastning på 14,3% per år. Vi har slutit avtal med företaget Installationsproffsen, vars avtal inte var billigast, men bäst. Alla solceller kommer från någon av världens tre bästa producenter och våra garantier sträcker sig mellan 12 och 20 år för olika delar av systemet. Vi får ett övervakningssystem där varje cells funktion och produktion övervakas. En cell som inte levererar stör inte andra celler och kan lätt ersättas.

Vid årsmötet 2023 kommer en plan för en fortsatt satsning på solceller att presenteras, i vilken vi tar hustaken i anspråk. Detta kommer att innebära att vi kan producera mycket mer el än vad själva föreningen behöver för sin drift. Därför kan vi även fylla en betydande del av elbehovet för våra lägenheter. Helt självförsörjande kommer vi inte att bli eftersom vi enbart producerar el på dagtid och konsumerar el även under nätterna. I en framtid kan vi, via ackumulatorbatterier eller vätgasteknik, bli helt försörjda av egenproducerad el.

För att kunna nå högsta effektivitet är det nödvändigt att våra gårdar kopplas samman i ett eget internt nät. En första del i form av en kabel mellan garaget och Västergården kommer att läggas ner redan år 2023.

Lika viktigt är att vi övergår till ett system där endast föreningen har avtal med en extern leverantör av el som vi köper el av och säljer till. Målet är att vår egenproducerade el ska täcka den största delen av vårt samlade behov till ett konkurrenskraftigt pris. De vinster som uppstår kommer att förbättra föreningens ekonomi och göra oss mer motståndskraftiga mot inflation, elbrist och ökande marknadspriser. Det gynnar oss som bor i Ängsö och samtidigt miljön.

Styrelsen för brf Ängsö


Till nyhetslistan