Årsstämma

Årsstämma hålls varje år i maj/juni och är föreningens viktigaste beslutande organ.

På årsstämman väljs ledamöter och suppleanter till styrelsen, valberedning och föreningsvald revisor.

Datum för årets stämma är 1 juni kl 19,00.