Basinformation

Här kommer basinformation till dig som bor i Barrträdet.

Barrträdets A till Ö

 
Andrahandsuthyrningar
Andrahandsuthyrningar ska godkännas av styrelsen. Blankett kan hämtas på HSBs hemsida HSB.se eller laddas ner här. (Klicka på länken blankett andrahandsuthyrning). Ansökan skall mailas till service.stockholm@hsb.se.

Obs! vid andrahandsuthyrning skall tillgång till bastu (om saknas) samt extra portnyckel eller tvättstugebricka beställas via bostadsrättsinnehavaren om andrahandshyresgästen efterfrågar det.

Det är bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att informera andrahandshyresgästen om några av våra viktiga trivselregler
i föreningen :
    -  Visa hänsyn till grannar när ni har fest hemma
    -  Städa efter er när ni använt tvättstugan och bastun
    -  Lägg hushållssopor i molokarna på gården. Glas, kartonger, tidningar, plast
etc.
       läggs i grovsoprum.

Avgifter
Styrelsen avgör avgiftens storlek utifrån föreningens budget. Avgiftsavier distribueras kvartalsvis. Betalning sker till HSB. Se till att avgiften är HSB tillhanda senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga dröjsmålsräntor. Man kan även beställa e-faktura via sin internetbank.

Bastu
Bastu och bubbelbad finns i källaren 33-35. Vill du ha tillgång till bastun mailar du till föreningen, ange namn och lägenhetsnummer. En depositionsavgift på 500:- debiteras på nästkommande ordinarie avisering från HSB. Bokning sker sen via bokningscentralen utanför bastun i nr 35 eller via Internet. Se Webbokning. Bastun kan bokas max två timmar per gång. Obs! Bastuaggregatet startar en timme före bokad tid. Bastun är varm när du kommer. Den stängs även av automatiskt när din bokade tid är slut. För att detta skall fungera skall läget på tavlan utanför vara inställt på 5. Ställ tillbaka om du skulle ändra, innan ni lämnar bastun. Lämna bastun i samma skick som du förväntar dig att den ska vara nästa gång du kommer. Meddela styrelsen om bastun är i oordning när du skall basta. Obs: Djur får inte vistas i relaxavdelningen/bastun.

Borrmaskin
Föreningen har en slagborrmaskin till utlåning. Skicka ett mail till styrelsen om du vill låna den.

Boulebana
Föreningen har en egen boulebana på nedre gården. Medtag egna klot. 

Brandvarnare
Föreningen har försett alla lägenheter med brandvarnare och står för byte av batteri. Behöver du hjälp att byta batteri kontaktar du Nacka Drift & Skötsel.

Bredband
Föreningen är bredbandsansluten via Com Hem sedan våren 2001.
Anslutning till Com Hem betalas av den boende.
2018-01 installerades även Ownit FiberLan (Bredband).
Denna anslutning beställs genom Ownit (se Ownits hemsida)
men månadsavgiften bekostas av föreningen.

Brevlåda
Brevlåda till styrelsen finns på baksidan av höghuset 33-35.

Cykelrum
Det finns cykelrum i varje källare och cykelställ utanför vissa entréer. Cyklar får inte stå i trapphus, barnvagnsrum eller på våningsplan etc. Cyklar ska vara märkta med namn och lägenhetsnummer.

Ekonomisk förvaltning
HSB Stockholm sköter föreningens ekonomi. HSB:s kontor ligger på Fleminggatan 41.

Fastighetsförsäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring för skador på fastigheten. Den omfattar inte skador på fast inredning i din lägenhet. Därför bör du komplettera din hemförsäkring med ett s k ”bostadsrättstillägg”.

Fastighetsskötsel
Fastigheterna sköts av Nacka Drift & Skötsel AB.

Felanmälan
Felanmälan görs till Nacka Drift & Skötsel genom att ringa tfn 070-729 62 92, vardag
8.00-16.00. Felanmälan e-post: info@nackadrift.se. Hemsida: www.nackadrift.se
Akuta fel som måste åtgärdas vid andra tidpunkter anmäls till jour 08-18 70 00. Som akuta fel menas ex vattenskada. Varje jourutryckning kostar föreningen mycket pengar, därför bör du vara sparsam med att ringa jouren. Om det skulle bli strömlöst ska du inte ringa jouren i första hand, se informationen under Strömlöst.
OBSERVERA att bostadsrättsinnehavaren är skyldig att anmäla fel och brister i lägenhetsutrustningen som föreningen svarar för, för mer information se stadgar.

Föreningslokal
Föreningen har en föreningslokal som kan användas för exempelvis diverse möten och utbildning. Lokalen ligger nära styrelserummet (i korridoren vid övernattningsrummet).
Kontakta styrelsen om ni önskar låna lokalen.

Förråd
Utöver de förråd som tillhör bostadsrätterna, hyrs det för närvarande ut ytterligare förråd. För mer information kontakta styrelsen.

Förvaltare
HSB Förvaltning ansvarar för administrativ förvaltning. Vår förvaltare heter Christina Schön. Hon kan nås på tfn 010-442 14 13

Grillning av mat
Grillning på balkong är absolut förbjuden.
På varje gård finns en utegrill. Gör rent efter dig när du använt den.

Grovsoprum
Ett grovsoprum finns i källaren i 29-31. Till grovsoprummet bär du det skräp som inte är hushållssopor, men OBSERVERA att grovsoporna inte får vara mer skrymmande än att de får plats i plastkärlen. Kartonger och dylikt skall vikas ihop så att de tar så liten plats som möjligt. Det är förbjudet att dumpa byggavfall och möbler i grovsoprummet. Det är också förbjudet att dumpa miljöfarligt avfall. Mjölkpaket och dylikt får inte kastas här, det är hushållsavfall.
Öppettider : se Grovsoprum i menyn till vänster
Obs! Du öppnar rummet med din elektroniska nyckel.

Grovtvättmaskin
Grovtvättmaskin för mattor och liknande finns i spontantvättstugan. Se Spontantvättstuga

Hemförsäkring
Se till att du har en gällande hemförsäkring med s k ”bostadsrättstillägg” annars kan en skada i din lägenhet få förödande ekonomiska konsekvenser.

Hissar
Fel på hissarna anmäls till Nacka hisservice telefon 020 418000.

Hobbyrum
Ett hobbyrum finns i källaren 33-35. Verktygen tar du med själv. Städa undan efter dig innan du lämnar hobbyrummet. Du som vistas i hobbyrummet ska även tänka på att boende kan eventuellt störas av höga ljud. Se punkten Oljud och störningar.

Hushållssopor
Hushållssopor slängs i de röda Molokbehållare på våra gårdar. Molokbehållarna är placerade vid trottoaren/ infarter till våra gårdar. Vi har 3 st molokar.

Inglasade balkonger
I princip alla balkonger är inglasade sedan 2005.
Föreningen står för löpande underhåll av inglasningarna. Vid problem kontakta Nacka Drift & Skötsel. 

Inre fonden
En del av din avgift har satts in på din inre fond. Beloppet på din inre fond framgår på avgiftsavin. Dessa pengar använder du för reparationer av din lägenhet. Efter beslut i styrelsen har avsättning till fonden upphört fr.o.m. 2016-01-01.

För att kunna göra uttag från inre fonden skall du registrera dig på SUS = Swedbanks utbetalningsservice och det gör du på Swedbanks hemsida  http://www.swedbank.se/kontoregister . Därefter får du maila HSB medlems-service (epost : service.stockholm@hsb.se) att du vill få ersättning för reparationer som gjorts i din lägenhet samt även bifoga kvitton för detta.

Julgranar
Nacka kommun har insamling strax efter nyår, varje år. Mer information om insamlingsplats kommer i god tid innan.

Kabel-TV
Lägenheterna är anslutna till Comhem kabel TV. Grundpaketet bekostas av föreningen. Ytterligare kanaler bekostas av lägenhetsinnehavaren.
Uttag för fiber LAN finns i varje lägenhet. Den boende kontaktar Ownit (se Ownits hemsida) om det finns intresse för TV via fiber LAN (IPTV).

Kontakt med styrelsen
Enklaste och snabbaste sättet att komma i kontakt med styrelsen är att skicka ett mail till info@barrtradet.se. Ange alltid ditt namn, portnummer, telefonnummer och lägenhetsnummer i Barrträdet vid kontakt med oss.

Köksfläktar
Ska du montera köksfläkt så är det enbart s k kolfilterfläktar som är godkända. Dessa får inte anslutas till ventilationskanalen.

Lekplatser
På övre gården finns en stor lekplats för den som vill.

Långsiktig plan
Styrelsen arbetar utifrån en långsiktig plan avseende underhållet av våra fastigheter.

Lägenhetsnummer
Det lägenhetsnummer som föreningen använder sig av är det som står på din ytterdörr och i dina köpehandlingar.

Medlem i HSB
Enligt föreningens stadgar måste samtliga lägenhetsinnehavare vara medlemmar i HSB. Medlemsavgiften betalas av föreningen.

Motioner
Motioner till årstämman ska enligt stadgarna vara inlämnade skriftligt till styrelsen senast den sista februari årligen.

Oljud, störningar och renovering
Det är relativt lyhört i våra lägenheter. Därför ska du avstå reparationsarbeten under tiden 21.00 till 08.00. Enstaka tillfällen har säkert det flesta förståelse för, men upprepat kan störningar tom innebära anmärkningar och ytterst avhysning från föreningen. Om du vet med dig att en viss kväll kan bli både sen och högljudd så uppskattar säkert dina grannar att du förvarnar innan. Avisering bör göras senast 48 timmar innan och den skall undertecknas med namn.

Ombyggnation, Renovering
Om du har för avsikt att göra ombyggnation/renovering i din lägenhet av väsentlig art så ska du :
 
1.   Läsa igenom våra regler för ändring i lägenhet
      (Klicka på länken Regler för ändring i lägenhet)
2.   Lämna ansökan/beskrivning av ombyggnaden till styrelsen
      Blankett finns att ladda ner här. (Klicka på länken Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet)

Panncentral  
Vi har installerat fjärrvärme sedan februari 2002.

Pantförskrivningar
Pantförskrivningar ska insändas till HSB Stockholm, Kund- och Medlemsservice, 112 84 Stockholm. (Obs! ni skall inte lämna detta till styrelsen)

Passerbricka
Har din passerbricka förkommit kan du få en ny. Kontakta styrelsen. Kostnaden 100:- debiteras på din nästkommande ordinarie avisering av föreningen.

Parabol
Det krävs tillstånd av föreningen för att sätta upp parabol på balkongen. Parabol får EJ monteras på fasad eller balkongräcke. Kontakta styrelsen för att upprätta ett avtal.

Parkering
På gatan tillåts endast parkering på ena sidan under dagtid. Detta kontrolleras regelbundet av parkeringsbolag. Parkering utanför entréerna är förbjudet och även detta kontrolleras av parkeringsbolag.

Pingisrum
I källaren i 23-25 finns ett pingisrum. Medtag egna racket och bollar. Behöver inte bokas.

Piskställningar
I höghusens vindsutrymmen och på varje gård finns plats för mattpiskning.

Portkod
Vi har portkod till våra entrédörrar. Lämna inte ut kod till obehöriga. Koden ändras kontinuerligt. Byter vi portkod informerar vi genom skriftligt brev.

Portnyckel
Vid behov av extra nycklar skall du kontakta fastighetsskötaren, Nacka Drift och Skötsel som beställer dessa hos Nacka Lås & Larm i Ektorp. Där kan du sedan hämta dessa mot betalning. (Se avsnitt om felanmälan för kontaktuppgifter till fastighetsskötaren).

Radonmätning
Radonmätning har genomförts med värden som klart understiger gällande gränsvärden. 2000 bq/m³ är tillåtet gränsvärde, uppmätta värden i föreningen är mindre än 30 bq/m³.

Rastning av hundar och katter
Är absolut förbjudet på föreningens område.

Returpapper
Returpapper ska placeras på avsedd plats i grovsoprummet.

Skyddsrum

Skyddsrum finns i källaren i port 23-25 och port 33-35.

Spontantvättstuga med torkskåp
Finns i källaren 23- 25. Den kan inte bokas och är endast till för enstaka tvättar. Tvättid 07.00 – 22.00. Var noga med rengöringen när du har tvättat.

Stambyte
Avloppsstammar från såväl badrum som kök byttes 1993.

Stadgar
Som medlem har du godkänt föreningens stadgar. Stadgarna fungera som ett avtal mellan varje medlem och föreningen. se mer under Stadgar.

Strömlöst
Om det blir strömlöst och det inte beror på dina egna proppar i lägenheten är det troligen huvudsäkringen som är trasig. Den finns ute i trapphusen i speciellt skåp. Du öppnar skåpet med din portnyckel.

Styrelsen
Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Den aktuella styrelsebemanningen finns uppsatt på anslagstavlan i trapphusen.

Städning
För allas trevnad så sker städning av trapphusen regelbundet genom fastighetsskötselavtalet. Givetvis har du som lägenhetsinnehavare också ett ansvar att hålla rent och snyggt i våra gemensamma utrymmen.

Tapetserarbord
Det finns ett tapetserarbord som man kan låna. Det står i hobbyrummet i källaren 33-35.

Tomglasbehållare
I grovsoprummet finns en särskild container avsedd för tomglas.

Trappvärdar
Varje uppgång har en trappvärd. Trappvärdens roll är att vara en länk mellan de boende och styrelsen kring information och grannsamverkan. Felanmälan ska inte göras till trappvärdarna.

Föreningens trappvärdar är:

Alicias Hernaes Alp 19
Maud Hamad Alp 21
Birgitta Wallander Alp 23
Anders Tiger Alp 25
Ilse Scholin Alp 29
Anna-Lena Helgesson Alp 33
Anniki Blomström Alp 35

Tvättstugor
I båda höghusens källare finns tvättstugorna. Tiden bokas på särskild bokningscentral utanför tvättstugorna med hjälp av elektronisk nyckel. Boende i 19-25 använder tvättstugan i höghuset 23-25. Boende i 29-35 använder tvättstugan i höghuset 33-35. Tvättstugorna är öppna mellan 07.00 och 22.00. Varje användare städar efter sig. Bl a ska maskinerna rengöras, filter i torktumlare ska rensas och golven ska tvättas. Om inte tvättmaskinerna startas upp inom 30 min från tvättpassets början är tiden förbrukad och övergår till obokad. Fullständiga tvättstugeregler är anslagna i tvättstugorna. Tvättstugan kan även bokas på Internet. Se Webbokning.

Varmvattenelement
Våra element är radiatoruppvärmda. För bästa funktion ska du se till att de ”luftas” med jämna mellanrum.

Vatten
Vattenförbrukningen ingår i avgifter, men är en stor kostnad för föreningen. Därför kan du spara pengar åt föreningen/dig genom en sund vattenförbrukning.

Vem ska underhålla bostadsrätten ? 
Fördelning av ansvar för underhåll beskrivs i stadgarna. För mer detaljerad information kring underhåll av din bostadsrätt klicka på länken: underhåll bostadsrätt.

Ventilation
För att undvika matos mm så ska ventilerna i både fönster, kök och badrum vara öppna. Se även länken Ventilation i menyn på vänster sida

Webbokning 
Tvättstugor, relaxavdelning och övernattningsrum kan även bokas via internet på http://barr01.aptustotal.se. Maila oss (ange namn och lägenhetsnummer) om du saknar användarnamn och lösenord.

Årsstämma
I maj varje år hålls föreningens årsstämma. Särskild kallelse skickas ut.

Övernattningsrum
Övernattningsrum för våra gäster finns att hyra på Alphyddevägen 33 övre källaren. Bokas via tvättstugeterminalen i källaren 23-25 eller via Internet, se Webbokning. Kostnad 350:-per natt. Betalning för övernattningsrummet debiteras på nästkommande ordinarie avisering från HSB. Obs! Även bokad, ej utnyttjad tid, skall betalas!

Överlåtelser
När du säljer din lägenhet så ska HSB medlems-service kontaktas. Tel 010-442 11 00
Mail : service.stockholm@hsb.se , postadress HSB Kund- och Medlemsservice 112 84 Stockholm