Fastighetsskötsel

Nacka Drift & Skötsel har hand om skötseln av våra fastigheter.

Felanmälan görs till Nacka Drift & Skötsel genom att ringa tfn 070-729 62 92, vardag 8.00-16.00. Felanmälan e-post: info@nackadrift.se. Hemsida: www.nackadrift.se
Akuta fel som måste åtgärdas vid andra tidpunkter anmäls till jour 08-18 70 00. Som akuta fel menas ex vattenskada.