Lägenhetsnummer

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som samlar in uppgifterna. (OBS! Det finns alltså två olika typer av lägenhetsnummer. Det ena är det nya som skatteverket använder sig av, 4 siffror. Det andra är det som föreningen använder sig av, 3 siffror. Ex. 009 eller 135. Varje gång ni kontakter föreningen för att få hjälp med ev. problem eller frågor är det alltså det 3-siffriga lägenhetsnummret som ska anges.)

Styrelsen har under 2010 gett alla lägenheter ett nytt nummer enligt lantmäteriets specifikationer. Då de nya nummerna endast är unika för respektive trappuppgång tvingas vi att behålla den gamla nummreringen. Detta för att ex. tvättstugebokningen är uppbyggd på att varje lägenhet har ett unikt nummer.

Under hösten 2011 kommer Skatteverket att komplettera folkbokföringsregistret med lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer ska då ange detta fyrsiffriga nummer.

För att förenkla det för er medlemmar presenterar vi nedan en översättningstabell där ni kan se ert "gamla" nummer och översätta det till ert "nya" nummer. Det är alltså det nya nummret ni ska ange till Skatteverket när de skickar ut sin förfrågan.

 

Klicka på länken nedan för att ladda ner nya lägenhetsregistret.
(Filen är en PDF-fil och kräver Adobe Reader för att kunna öppnas.)