Motioner

Gällande motioner till årsmöte i maj varje år.

För att en motion ska tas upp på kommande årsmöte i maj varje år, måste motionen vara styrelsen tillhanda senast den sista februari samma år. Ev. motioner som lämnas in efter sista februari tas upp på årsmötet året efter.

Motioner lämnas via mail till infor@barrtradet.se, eventuellt skriftligen i brevlådan till styrelsen.

Läs mer i bifogad fil om hur man skriver en motion.