Ventilation

Information om lägenhetens ventilationssystem

Samtliga lägenheter i föreningen har mekanisk frånluft. Det innebär att luften sugs ut genom fläktar på taken och att undertryck uppstår i lägenheterna. För att inte undertrycket ska bli för stort krävs det tilluft utifrån. Det sker genom spaltventiler ovanför fönster i alla rum utom käket. Kökets ventilation fungerar bäst om tilluften kommer från de övriga rummen. l köket är det därför inte tillåtet att installera köksfläkt med motor som trycker ut os och luft i ventilationssystemet. Endast kolfilterfläkt är tillåtet att användas.

Spaltventilerna ovanför fönster rekommenderas att stå i öppet läge vilket görs med de två knapparna som finns på varje ventil. För helt öppet läge förs båda knapparna utåt. Halva ventilen stängs om den ena knappen förs inåt. Om båda knapparna förs inåt betraktas ventilen som stängd, men helt stängd är den aldrig för då gör undertrycket att tilluften söker andra vägar. i ventilerna finns utrymme för partikelfilter som lätt kan monteras om man lossar de två skruvarna. När nya fönster monterades ingick inte partikelfilter i entreprenaden. Föreningen tillhandahåller filter för de som vill ha det men utför inte monteringen.