Kallelse till årsmöte 2024

24 maj 2024 Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Barrträdet nr 617 i Nacka kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: måndagen den 3 juni kl 19.00

Plats: BRF Alphyddans föreningslokal Alphyddevägen 11, nedanför butiken

Bland dokumenten nedan hittar du: 

  • Kallelse och dagordning för årsstämman.
  • Valberedningens förslag på ny styrelse. 
  • Motioner och svar från styrelsen.
  • Mall för fullmakt. 
  • Nya stadgarna som ska godkännas under årsstämman.