Nyheter från 2023

01 januari 2023 Samlade nyheter från 2023.

Nyhetsbrev Januari

07 januari 2023

God fortsättning till er alla!

Ett nytt år har precis startat och vi ser fram emot det med tillförsikt. Och förhoppning om att året ska bli bättre än 2022.Det är inte så mycket nyheter denna gång men ett kom ihåg till då ni besöker vårt grovsoprum.

Föreningen betalar extra avgifter om kärlen är överfulla vilket lätt kan inträffa om kartonger inte plattas till och viks ihop utan slängs direkt ner i kärlen. Många bäckar små som det heter och kan vi hjälpas åt att hålla nere kostnader kommer det ju oss alla tillgodo i slutänden och det kan ju aldrig vara fel, eller hur?

Detsamma gäller de sopor som inte ska slängas hos oss utan hos en återvinningscentral. Det står ofta färgburkar mm som ju just är sådant som ska till återvinning.

Vi vill redan nu slå ett slag för stämman och bredvid detta nyhetsbrev ser ni exempel på hur man skriver en motion. Informationen ni ser behöver vara med även om ni använder era egna ord. Sista dag för motioner är 28 februari.

Styrelsen Brf Barrträdet

Nyhetsbrev Mars

15 mars 2023

Nu börjar våren att nalkas så smått även om det snöat i helgen. Med vårkänslorna kommer också behovet av att städa ut och slänga saker. Styrelsen håller på att anordna ett miljöhus och vi inväntar kommunens tillstånd att få bygga. Så snart ett startbesked inkommit till oss är det möjligt att ge medlemmarna en tydligare tidsplan än vad vi kan göra nu så håll ut. 

Den 24 februari kom beslutet till oss som överklagade ventilationstornet att överklagan avslogs. Med det beslutet kom också information om hur man kan överklaga igen, vill ni det kom ihåg att det skulle ske inom 3 v från beslutsdatumet på kommunen.

Vill till sist påminna om stämman den sista maj, tid och plats kommer att anslås så snart lokalen är bokad.

Styrelsen Brf Barrträdet 230305

Nyhetsbrev för Brf Barrträdet April 2023

13 april 2023

Påsken har landat och med den april månads nyhetsbrev. Stämman närmar sig allt snabbare så skriv in den 31 maj kl 19 i era kalendrar. Styrelsen arbetar med att färdigställa bokningen av lokal så var stämman hålls anslås senare.

Vi väntar fortsatt på startbesked från kommunen innan vi kan gå vidare med nytt miljöhus. Kan kännas att administrationens kvarnar mal långsamt men håll ut, vi släpper inte sikte på målet.

På initiativ från er medlemmar kommer en hjärtstartare att införskaffas till föreningen och sannolikt placeras i porten till Alphyddevägen 25.

Sist men inte minst vill vi meddela att en ny grill ska köpas in till gården Alphyddevägen 19 / 21. Ska finnas klar till grillsäsongen så alla hugade kan vara redo med grillverktygen.

Styrelse Brf Barrträdet

Nyhetsbrev för Brf Barrträdet September 2023

12 oktober 2023

Tänk så fort sommaren gick, hösten har kommit och så har ett nytt år startat för styrelsen och alla medlemmar. Efter vårt första styrelsemöte vill vi meddela ett par saker. Vi hoppas att någon av er som bor i port 31 och 35 skulle kunna tänka er att vara trappvärd, vi saknar en sådan i dessa portar så vill flagga för behovet här.

Vi tänker också se över arbetet med våra grönområden och vad som ska ligga på Nacka drift och skötsel, så trädgårdsgruppen kommer att bli än mer viktig, vill du vara med? Skicka en intresseanmälan till info@barrtradet.se så blir du kontaktad

Styrelsen har tagit beslut på att icke utnyttjad bokning av vårat ”hotellrum” kommer att debiteras fullt ut om ingen avbokning skett senast 24 h före tänkt bokning. Start 1 oktober. Detta för att det vid ett flertal tillfällen varit bokat och inte utnyttjat vilket ju har stoppat andra medlemmar från att kunna boka.

En sista påminnelse både här och i era brevlådor att hämta ut er cykel innan 31 oktober. Efter vår städning förra året är det fortsatt ett antal cyklar utan ägare.

Styrelsen Brf Barrträdet

Nyhetsbrev för BRF Barrträdet Oktober 2023

15 oktober 2023

Snart har vi passerat halva oktober, glöggfesterna närmar sig med stormsteg.

Vi vill göra en påminnelse om att det kommer en container den 28/29 oktober, återigen får vi möjlighet att rensa i våra förråd. Specifik info anslås på tavlorna i portarna (samt som pdf nedan). 

Med hösten ökar också behovet av att basta. Styrelsen har fått info från medlem om att rutinerna inte sköts så alla ni som bastar, tänk på att lämna platsen ren och snygg. Det är ju en förmån att kunna basta i föreningen så vi behöver alla ta ansvar och det gör de flesta.

Så till de nedklippta buskarna, styrelsen vill meddela att det inte var ett styrelsebeslut men att vi nu så fort som möjligt undersöker hur vi ska återställa ytorna utan en alltför stor kostnad.

Vi planerar för att ha ett informationsmöte kring arbetet med framida miljöhus.

Till sist vill vi meddela att det kommer att ske en stamspolning i samtliga lägenheter innan jul. Mer info kommer om hur detta ska ske, håll utkik.

Styrelsen Brf Barrträdet 2023-10 -11

Nyhetsbrev för BRF Barrträdet November 2023

09 december 2023

Hoppas alla ha det bra i höstmörkret, november är ju den sista höstmånaden och vi längtar nog alla lite till mans efter december och alla ljus. En påminnelse i all välmening är att ta en extra titt om ni har levande ljus så ni inte glömmer dem.

Planerad stamspolning kommer att skjutas på till efter nyår, det är svårt att få till nu innan helgerna så vi återkommer med datum.

Planeringen för årets glöggmingel är i full gång. Datum blir den 10 december kl 13-15. Styrelsen kommer samtdigt att presentera de alternativ vi har för att sätta upp ett miljöhus, det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen så kom till minglet och säg vad ni tycker. Det finns samtidigt en idé om att vi då också skulle kunna ha en minijulmarknad eller loppis. Det finns sannolikt flera i föreningen som är duktiga hantverkareeller som gärna skulle vilja bli av med saker. Om ni är intresserade så hör av er till info@barrtradet.se.

Varmt välkomna på glöggfika 10 december 2023

09 december 2023

Välkomna på årets glöggfika. Vi träffas vid pergolan om vädret tillåter, annars kommer vi att vara i föreningslokalen vid styrelserummet. Det blir sedvanlig glögg, pepparkakor och lussebullar samt en och annan skumtomte. Vi visar info kring planerna på nytt miljöhus så kom och kika. Varmt välkomna!

Information om nya miljöhuset 2023

10 december 2023

Vi kommer under 2024 att bygga ett nytt miljöhus på gården för att hantera medlemmarnas grovsopor. Vi har flera möjligheter kring placering av miljöhuset. I texten nedan hittar du bild på möjliga placeringar samt för- och nackdelar för vardera förslag.

Förslag 1: Lekplatsgården

Fördelar: 

Lägre arbetskostnader:Eftersom marken redan är relativt plan, kommer förarbetet att bli mindre omfattande, vilket sannolikt innebär att inga extra kostnader belastar föreningen.

Full kontroll över byggprocessen: Placeringen angränsar ingen annans mark, vilket innebär att inga externa föreningar kan påverka byggprocessen eller besluten kring den.

Bättre tillgänglighet för boende:Denna placering är närmare lägenheterna, vilket gör det enklare och mer bekvämt för alla medlemmar att slänga sina sopor. Detta bidrar till en högre användarvänlighet och kan öka återvinningsgraden.

Nackdelar:

Påverkan på utsikten för vissa lägenheter:Detta alternativ kan innebära att utsikten förändras negativt för vissa lägenheter, vilket kan påverka boendekvaliteten för dessa medlemmar.

Potentiell buller och trafik:Närmare placering till boende kan innebära ökat buller och trafik som är förknippad med miljöhusets användning.

Förslag 2: Pergolagården

Se bild ovan för referens. 

Fördelar:

Minimal störning:Placeringen är längst bort från alla medlemmars lägenheter, vilket minimerar störningar för boende.

Mindre buller: Avståndet från lägenheterna innebär minskat buller från miljöhusets verksamhet.

Nackdelar: 

Högre kostnader för markarbeten: Eftersom marken behöver jämnas ut för att huset ska stå plant, kommer det att innebära en högre kostnad. Detta kan leda till att föreningen behöver bidra med extra finansiella medel.

Eventuella konflikter med grannföreningen:Det finns en risk att grannföreningen inte godkänner denna placering, eftersom de kan påverkas negativt av förändringen i sin utsikt. Dialog och samråd med grannföreningen är därför nödvändigt.

Sämre tillgänglighet:Avståndet från lägenheterna kan innebära en längre promenad för vissa medlemmar, vilket kan vara mindre bekvämt, särskilt under dåligt väder.

Kort fakta om miljöhuset

Storlek: Cirka 12 kvadratmeter, med en höjd på ungefär 3 meter.

Design: Än så länge inte fastställd. Vi siktar på att skapa ett miljöhus som harmoniserar med omgivningen och berikar vår gård. Dina idéer och förslag är mycket uppskattade! Skicka dina tankar och önskemål till info@barrtradet.se.