Nyhetsbrev Brf Barrträdet Februari 2024

21 februari 2024 Kärlekens månad är här. Roligare att tänka så än att det ofta är den kallaste månaden, eller hur ?

Styrelsen fick mail från Nacka energi om att det kommer att starta schaktarbeten på Alphyddevägen/ Svindersviksvägen under v7 vilket ju är denna vecka. Parkeringsproblem? Rådet från dem blir att gå in på deras hemsida och läsa under pågående projekt. Länk till mer info. 

Arbetet med årsstämman har startat. Styrelsen gör ett separat anslag gällande motionerna. De som vill inkomma med en motion behöver göra det senast sista februari. Nedan hittar ni bifogade pdf:er med mall för motioner och mer information om motioner. 

Stamspolningen är på sluttampen. Föreningen fick bl a en överraskning då stopp visade sig vara nedspolad cement….. Tänk på att renoverar ni går det inte att spola ner sådant i toaletten. Det löser inte upp sig och försvinner tyvärr.

Vänligen, 
Styrelsen BRF Barrträdet