Arbeten - aviseringar - tillträde

Viktigt att veta inför arbeten som måste utföras i föreningens fastigheter.

Då och då måste arbeten göras inne i lägenheterna för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det kan gälla rengöring av ventilationskanaler, kontroll av luftflöden, justering av värmeelement, kontroll/byten av el- och vattenmätare eller annat som styrelsen beslutat måste göras. Det kan också gälla tillträde till uteplatser då arbeten måste göras utvändigt.

 Du är alltid skyldig att ge tillträde till din lägenhet/uteplats då det behövs vid sådana här tillfällen, så att arbetena kan utföras så smidigt som möjligt! Är du borta under en längre period bör du låta någon kontrollera din post, så att du får reda på vad som är på gång!

En avgift kan behöva tas ut, då tillträde till lägenheten/uteplatsen ej givits trots påminnelse - detta för att täcka de ökade kostnader som drabbar föreningen, d.v.s. oss alla! Dessutom kan uteblivna åtgärder ge problem för övriga lägenhetsinnehavare!

Aviseringar om större arbeten (som kan gälla hela föreningen men ibland kanske bara vissa hus eller lägenheter), kommer även att kunna läsas som word- eller pdf-filer här nedan: