Föreningslokalen på Vidargatan 47

Vår föreningslokal används till styrelsemöten och olika aktiviteter men kan även hyras av medlemmar - se nedan.

Lokalen kan hyras av medlemmar så att deras gäster kan övernatta - gäller bara torsdag till söndag. Lokalen städas av den som hyr innan nyckeln återlämnas. Avgiften är 200 kr/natt med en deposition på 500 kr som återfås efter kontroll av att städningen är OK och att ingenting skadats. Se ordningsregler för 47:an i filen nedan. Praktiska detaljer ges av Gerd - se nedan.

Vi hyr också ut föreningslokalen för barnkalas/sammankomster, torsdag-söndag fram till kl.21. Avgiften är 200 kr/tillfälle och uthyrning sker även här bara till medlemmar i föreningen. Praktiska detaljer kring städning, deposition och nycklar ges av Gerd - se nedan.

Avgiften för lokalhyran betalas genom att den läggs på närmast följande månadsavi. Depositionen tas ut och återfås av ansvarig för uthyrningen som även lämnar ut och tar tillbaks nyckeln - se nedan.

Om du vill hyra lokalen kontaktar du: Gerd Karlsson; 070-5458618 ; gerdcarlsson04@gmail.com