Allmän information och Ordningsregler för boende i BRF Björken.

Dokumentet ska ha delats ut till alla och revideras löpande; den senaste versionen finns här nedan att läsa.