På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Överlåtelser

Här har vi samlat information som bifogade bilagor för mäklare vid köp och försäljning

Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad. Byte eller gåva av bostadsrätt är också en överlåtelse.

Säljaren har så kallad upplysningsplikt, det vill säga, är skyldig att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten. Köparen har så kallad undersökningsplikt, det vill säga, är skyldig att informera sig om lägenhetens skick.

Bostadsrätten säljs i befintligt skick och priset är en fråga mellan säljare och köpare.

Överlåtelse av bostadsrätten hanteras av säljare och köpare genom upprättande av köpebrev, överlåtelseavtal eller annan övergångshandling. Överlåtelsen är inte giltig förrän köparen/förvärvaren har blivit godkänd som medlem i föreningen.

Mellan säljare och köpare tecknas ett överlåtelseavtal. Avtalet måste uppfylla vissa formkrav. Det måste vara skriftligt och underskrivet av säljare och köpare. Om lägenheten är makars gemensamma bostad krävs att maken/sambon lämnar samtycke till överlåtelsen. Avtalet skall också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset. Hyresavtal på bilplats upphör i samband med flyttning och kan inte övertas av den nye bostadsrättshavaren direkt.

Innan överlåtelsen godkänns tas en så kallad kreditupplysning på den som ansöker om medlemskap för att ta reda på ifall det finns registrerade betalningsanmärkningar. Bostadsrättsföreningen kan neka medlemskap vid sådan anmärkning.

När köparen blivit beviljad medlemskap är överlåtelsen avslutad och köparen har rättighet att flytta in i lägenheten.

Skulle medlemskap vägras kan köparen ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

Enligt stadgarna har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en överlåtelseavgift för administrationen i samband med överlåtelsen. Kontakta styrelsen för att få reda på nivån på avgiften.

En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan tas i pant för skuld. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut av bostadsrättshavaren.

Bladet är en aktiv förening och vi förväntar oss att nya medlemmar deltar i föreningsarbetet. Vår stora trädgård kräver en del jobb.

Regler & Anvisningar (informationsskrift) finns både på svenska och engelska. Se nedan.

Ekonomi och juridik, se mer under rubriken i vänstermenyn. Du hittar även den senaste årsberättelsen här nedan.

Fastigheterna har ej genomgått stambyte.
Vid ev ombyggnation skall blankett för anmälan lämnas in till styrelsen. Mer info finns på blanketten nedan.

Till husnära platser och garage är det kö, se mer under Parkering i vänstermenyn. Kontakta parkeringsansvarig för aktuell info.

Rätt adress vid låneansökan
När du ansöker om lån skall din bank/långivare skicka papper för underskrift direkt till vår ekonomihandläggare på HSB, inte till föreningsadressen på Barks väg.

Överlåtelseavtal och handlingar för underskrift och låneansökan skall skickas till:

HSB Stockholm
FE5409
838 77 Frösön

Frågor om överlåtelser och panter
HSB ServiceCenter har öppet vardagar mellan kl 8.00–16.30 torsdagar ända till 18.00.
Tel 010-442 11 00
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se