Ventilation och köksfläkt

Vårt ventilationssystem bygger på ett mekaniskt frånluftssystem och får inte påverkas eller ändras till annan typ av ventilation.

Köksfläkt - det enda som föreningen tillåter är antingen en spiskåpa utan forcering (motor) eller en kolfilterfläkt. En eventuell motordriven fläkt/kolfilterfläkt får inte vara påkopplad till fastighetens ventilation för då uppstår övertryck när luft trycks in i ventilationskanalerna varpå ditt matos doftar hos grannarna.