På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kabel-TV

Föreningen har ett kabel-TV nät samt avtal med Telenor om distribution av TV-kanaler till alla lägenheter.
Ett basutbud, kanalpaketet Tv Bas, ingår i månadsavgiften och distribueras både analogt och digitalt till lägenheterna. En standard lånebox ingår också.

Digitalt utbud via box till HDMI Vid digital anslutning har man alltså tillgång till Tv Bas där alla 16 kanaler kan ses i HD kvalitet. Närmare info om kanalutbud finns här https://www.telenor.se/handla/tv/. Skriv in din gatuadress och välj ett fiskalt lägenhetsnummer så får du information om det aktuella utbudet samt möjliga tilläggstjänster och tillvalspaket som TV i flera rum, Telenor stream mm. OBS att vissa av de tjänster som presenteras inte gäller för oss. Priser som visas är de som gäller gentemot medlemmar i BRF Bränneriet. Kontakttelefon för frågor och anslutning är Telenor 020 222 222.  

Analogt utbud via antenningång   

Tv Bas finns också tillgängligt som analog antennsignal. Anslut till TVns antenningång och gör kanalsökning. Närmare info om kanalutbud visas under digitalt utbud. 

Observera att de analoga och digitala signalerna är tillgängliga var för sig så att man kan ansluta en TV digitalt och en andra TV analogt.

 

Streaming   

Streaming är en tjänst som gör att du kan titta på de flesta av dina kanaler så gott som var som helst där du har en dator/surfplatta med en bra Internetanslutning. Enligt Telenors hemsida ingår Streaming i basutbudet Tv Bas för lägenheterna i vår förening. Den uppgiften är dock felaktig, streaming ingår i föreningens avtal med Telenor endast om man har någon tilläggstjänst.  

 

Registrering och boxar.  

För att kunna se de digitala kanalerna måste man registrera sig och sin box hos Telenor. För registrering krävs

 

·       Namn + personnummer (organisationsnummer fungerar inte)

·       Gatuadress med nr plus skattemyndighetens lägenhetsnummer (viktigt).

 

Kontakta Telenors kundtjänst per telefon 020 222 222 eller går in på https://www.telenor.se/mitt-telenor/. Om du inte har något konto kan du skapa ett här. Om du redan har ett konto men inte varit inloggad på mycket länge kan du få problem. Kontakta då kundtjänsten. Efter att ha loggat in kan du se vilka tjänster/utbud som du abonnerar på.

 

Obs att standardboxen följer med lägenheten men att den måste registreras på rätt innehavare. För nyinflyttad där box varit registrerad så ska den först avregistreras från den förre boxlåntagaren för att sedan registreras på ny låntagare. Den förre låntagaren har ansvar för boxen tills den avregistrerats. Observera att äldre boxar, typ 2840 från Canal Digital, som inte varit registrerade tidigare, inte kan användas.

 

För ny anslutning gäller att du får en lånebox med avtal från Telenor. Som abonnent ansvarar du för den nya boxen gentemot Telenor.

 

Du kan också ansluta med programkort i CA-modul för TV med inbyggd box. Här måste du först klarera med Telenor att din TV accepterar Telenors tekniska villkor för CA-modul.  

 

Om man enbart ansluter sin TV till den analoga signalen krävs varken konto på eller anmälan till Telenor.

 

TV anslutningens historia  

Föreningen träffade avtal om distribution av TV kanaler med Telenors Canal Digital per den 1 oktober 2014 efter årsmötesbeslut. I avtalet ingick att alla lägenheter fick en digitalbox typ 2840 för basutbud. När Canal Digital verksamhet 2017 flyttades till Bredbandsbolaget i samma koncern skedde kanalbyte i november 2017.

 

Från den här tiden blev det nödvändigt att registrera boxen hos Bredbandsbolaget för fortsatt mottagning via denna. Det analoga mottagandet var och är opåverkat.  

 

Men från tisdag 24 april 2018 gäller att nyregistrering på den ursprungliga boxen från Canal Digital inte längre är möjlig. Alla boxar som är registrerade före detta datum har omprogrammerats för funktion i Bredbandsbolagets distribution och fungerar fullt ut, men från 24 april görs ingen sådan omprogrammering. Redan registrerade boxar är framtidssäkrade så att de kan omregistreras vid lägenhetsbyte. För digitalboxar typ 2840 från Digital Canal som inte är registrerade gäller att de inte kan användas. De kan betraktas som elsopa.

 

Från och med 22 maj 2018 har Telenor migrerat Canal Digitals och Bredbandsbolagets verksamhet i Telenor.