Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi har gemensamt ansvar för brandskyddet

Bostadsrättsföreningen har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Men ansvaret för det praktiska brandskyddsarbetet är delat mellan föreningen som äger byggnaden och medlemmarna som nyttjar byggnaden.

Entitans brandskyddsregler finns längst ned på denna sida.

Det är bostadsrättsföreningen som äger byggnaderna och som därför har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det är styrelsen som förvaltar föreningen mellan årsstämmorna och som ansvarar för det löpande systematiska brandskyddsarbetet. Samtidigt är ansvaret delat mellan den som äger byggnaden och dem som nyttjar byggnaden, det vill säga medlemmarna.

Bostadsrättsföreningen svarar för åtgärder som hör till byggnaden och fasta tillbehör medan medlemmarna svarar för att lägenheterna används på ett ansvarsfullt sätt. Styrelsen rekommenderar alla boende att regelbundet testa sina brandvarnare och vid behov byta batterier i dessa och att tänka på brandrisken vid matlagning och vid användning av levande ljus.

Styrelsen ser regelbundet över sitt brandskyddsarbete. För att hålla utrymningsvägar fria och undvika brand behöver vi hjälpas åt att hålla gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar och vindsgångar fria från föremål. Föremål som hindrar utrymningsvägar tas bort av Energibevakning och förvaras på säker plats. Det är ett viktigt led i våra brandskyddsrutiner. Om du blivit av med något kan du kontakta Energibevakning.

Rutiner och åtgärder vid brand

  1. Rädda: Rädda dig själv och andra i din närhet. Kom ihåg att den giftiga röken stiger uppåt. Kryp därför under röken om du ska ut, nere vid golvet är det lättare att andas. Stäng dörren till det rum där det brinner. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och vinner tid för räddningtjänsten. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
  2. Varna: Varna andra i din närhet som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma: Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Följ larmcentralens instruktioner.
  4. Släck: Släck branden om du bedömer att du klarar det. Du kan släcka det mesta med en pulversläckare. Spruta på det som brinner, inte på lågorna.
  5.  Utrym vid behov: Stanna i bostaden vid rök i trapphus. Om utrymningsvägarna är blockerade, stanna kvar i din lägenhet till räddningstjänsten anländer. Stäng dörrar och fönster.

Mer information

Mer information om brandskydd finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr Brandskydd i flerbostadshus.