Rutiner och åtgärder vid brand

I samarbete med Energibevakning gör styrelsen regelbundet brandskyddsarbete. För hålla utrymningsvägar fria och undvika brand behöver vi hjälpas åt att hålla trapphus, källar- och vindsgångar fria från föremål. Föremål som hindrar våra utrymningsvägar tas bort av Energibevakning och förvaras på säker plats. Det är ett viktigt led i våra brandskyddsrutiner. Om du blivit av med något så kontakta Energibevakning 08-647 66 10 eller till helpme@energibevakning.com. Ha överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

RUTINER OCH ÅTGÄRDER VID BRAND

1.     RÄDDA

      Rädda de som är i uppenbar fara eller de som är skadade.

2.     LARMA

Larma de i närmaste omgivning.

Larma räddningstjänsten. Ring 112.

Följ larmcentralens instruktioner.

3.     SLÄCK

Släck branden med brandsläckningsutrustning om möjligt.

4.     UTRYM

Då brandvarnare ljuder ska lägenheten utrymmas.

Stanna i bostaden vid rök i trapphus eller brand i annan lägenhet.

Stäng dörrar och fönster.

Om utrymningsvägarna är blockerad av rök och brand, stanna kvar tills räddningstjänsten anländer.