Huskurage

Införande av Huskurage i föreningen.

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor. Vår förening har valt att ansluta oss till Huskurage. Var rädd om varandra och agera vid misstanke om att någon far illa.

Vi önskar att det görs av omsorg och omtanke om dina grannar. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. Du kan också få en trevlig pratstund med dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr.

 

Om du känner stark oro eller rädsla – knacka på och gå därifrån, ta hjälp av fler och ring polisen!