Information om Markiser

Förutsättningen är att underhållsansvaret för markisen faller på lägenhetsinnehavaren, eftersom samtliga markiser monterats på initiativ av nuvarande eller tidigare lägenhetsinnehavare. Det betyder att den boende ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma i samband med markisen, och för att markisen inte orsakar skada på person, egendom eller fastighet.

Enligt Stockholms Stads stadsbyggnadskontor krävs inget bygglov för markiser som fälls ut, men dessa regler kan ändras och det åligger alltid den som vill montera en markis att kontrollera om bygglov krävs.

Utseende markiser: Markiser bör spännas upp mellan balkonggolv och ovanliggande balkongplatta, så att man inte gör hål i fasad. Vad gäller den översta balkongen, rekommenderas istället att man fäster i fönsterkarmen- inte i fasaden.

Markiser bör monteras av en professionell markismontör.

Vad gäller utseende skall markisen vara enfärgad eller randig i en färg som harmoniserar med fasad och närliggande markiser. Reklam på markisen är inte tillåten.

Vid frågor rörande markiser ska du kontaka HSB Service Center på tfn: 010-442 11 00 eller maila till service.stockholm@hsb.se