Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Information om Markiser och vädringshängare

För närvarande (våren 2024) krävs inget bygglov för markiser som fälls ut, men dessa regler kan ändras och det åligger alltid den som vill montera en markis att kontrollera om bygglov krävs.

Det är inte tillåtet att göra göra hål i fasaden, vare sig för att sätta upp en markis eller en vädringshängare. Markiser spänns därför upp mellan balkonggolv och ovanliggande balkongplatta, På friliggande balkonger (Vapengatan) får man istället fästa i fönsterkarmen på den översta balkongen, Markiser bör monteras av en professionell markismontör. Vädringshängare kan fästas i fönsterkarmen, men inte i väggen.

Markisen ska vara enfärgad eller randig i en färg som harmoniserar med fasad och närliggande markiser. Reklam på markisen är inte tillåten.

Underhållsansvaret för markisen faller på lägenhetsinnehavaren, Det betyder att den boende ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma i samband med markisen, och för att markisen inte orsakar skada på person, egendom eller fastighet.

Har du fler frågor om markiser, så kontaka HSB Service Center på tfn: 010-442 11 00 eller maila till service.stockholm@hsb.se