På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Portsystem & Nycklar

All hantering går via HSB Kund- och Medlemsservice på tfn: 010-442 11 00 eller maila till service.stockholm@hsb.se.
Även koppling av porttelefon till ditt telefonnummer. KOMS gör sedan en beställning hos Aspuddens Lås.

Du kan också kontakta Aspuddens Lås direkt på tel 08-971000 och göra egna beställningar.
Du ska då ska ta med dig sista hyresavin eller överlåtelseavtal samt legitimation och provnyckel (d.v.s. den nyckel som skall kopieras). Nycklarna måste hämtas PERSONLIGEN.

Aspuddens Lås ligger i Västertorp på Störtloppsvägen 21


Övre låset till lägenheten är skyddat och bara en firma har rätt att tillverka extra nycklar. Behöver du fler nycklar kontakta HSB Kund- och Medlemsservice. Varje lägenhet fick 4 nycklar när dörrarna byttes 2001. Då det finns över 6 nycklar till lägenheten och om inte samtliga finns kvar rekommenderar styrelsen att låscylindern byts ut. Denna kostnad betalas av lägenhetsinnehavaren. Nycklarna till översta låset i din dörr går även till vinden och källaren i din fastighet och till grovsoprummet. 

När portsystemet startade december 2006 fick varje lägenhetsinnehavare kvittera ut 4 portbrickor. För att öppna porten läggs brickan mot porttelefonen och porten öppnas. Det fungerar på samma sätt för att komma in i cykel- och barnvagnskällarna i fastigheten. Brickan fungerar bara i den fastighet du bor i och för att komma in i bytesrummet (på gaveln Blommenbergsvägen 159). Brickor går att köpa via HSB Kund - och Medlemsservice.

Portkoder byts ungefär var 6:e månad. Kontakta HSB Kund - och Medlemsservice för att få koden till din fastighet. De nya koderna finns även aviserade på HSB portalen, där behöver du logga in, gå sedan till Mina sidor --> Mina medlemsdokument och ladda ned filen med nya portkoder.

Porttelefon. För att besökare ska kunna komma in kan de ringa på porttelefonen. Bredvid porttelefonen finns ett anslag med nummer till de olika lägenheterna i trappan. Besökare trycker det nummer som står bredvid ditt namn på porttelefonen följt av fyrkant. Om du meddelat ditt telefonnummer till HSB Kund - och Medlemsservice kommer det att ringa på din telefon och du kan svara och prata med den som ringer. Vill du öppna porten trycker du på 5:an. Det kan bara vara ett telefonnummer per lägenhet. Porttelefonerna är stängda mellan kl. 22.00 och 6.00 för att slippa bli väckt av busringningar.

Borttappade nycklar och brickor till portsystem. Tänk på att alltid anmäla förlorade brickor och nycklar till föreningen via HSB Kund- och Medlemsservice. Under ordinarie omständigheter bör alla ha fyra brickor till portsystemet. Har du färre än så är vi tacksamma om du meddelar det och anger nummer på de brickor ni har, så kan de forlorade spärras.

Portarna har uppställningsfunktion i dörrstängaren. Portarna stannar i öppet läge när man ställer dörrstängaren i sitt max lägge. Bara att trycka till porten lätt så stängs den.