Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Renovering av lägenheten

Tänker du renovera köket, badrummet eller göra större förändringar i lägenheten?

Vid alla renoveringar, förutom att måla, tapetsera, slipa parkettgolv, lägga nytt golv eller renovera ytskikt eller liknande ska ni använda blanketten "Regler samt blankett för ändring av lägenhet" och mejla den till

service.stockholm@hsb.se

Det är endast tillåtet att använda kolfilterfläkt och ventilationskanalerna får inte täckas av t ex skåp. Vid kakling ska intyg från hantverkarna lämnas att de har kunskap om våtskikt, görs hål i kalket måste det våtskiktstätas för att minska risk för mögel.

Entitan ansvarar för handukstork ansluten till tappvatten.

Grovsopor, Skrymmande eller Byggavfall:
Ska kastas på en återvinningscentral. De närmaste återvinningscentralerna är ÅVC Sätra samt ÅVC Östberga och där är det gratis att slänga. Man kan också köpa BigBag-säckar.

Nya regler kring elsäkerhet från och med 1 juli 2017
Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Syftet med den nya lagen är bland annat att ge fastighetsägare och boende utökat skydd och säkerhet vid elinstallationsarbeten. Det innebär att du som beställare har en skyldighet att kontrollera att firman du anlitar för elinstallation är godkänd enligt lagen. Det kan du göra genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Se även Elsäkerhetsverket: Nya regler för mer information.

Tänk på dina grannar, försök utföra arbeten med störande ljud under dagtid.