Snickarrum

Föreningen har ett snickarrum där medlemmarna kan slipa, måla, bygga m.m.

Hobbyrummet är beläget i källaren på Vapengatan 18 och öppet mellan 07.00-21.00. Dock ska ljudliga arbeten ej utföras efter kl 19.00.

Ventilalationen är mycket dålig så lösningsmedel eller andra medel som kräver god ventilation får inte användas i detta rum.

Snickarrummet bokas elektroniskt precis som tvättstugorna och gästlägenheterna. Du kan boka 10 dagar per månad och upp till 5 dagar i rad. Du öppnar bokningen genom att blippa på dosan till höger om dörren. 

För allas trevnad, städa och lämna rummet i det skick du själv skulle önska att finna det i. Använd endast verktyg som kan kopplas till grovdammsugaren. Läs bruksanvisningen som sitter på väggen före användning.